32 hackers geven bezit Blackshades-pakket toe en riskeren zware straffen

REUTERS
Het federaal parket heeft vorige week dinsdag 74 huiszoekingen laten uitvoeren bij 77 mensen die verdacht worden van de aankoop en het bezit van zogenaamde hackertools, meer bepaald een malware-pakket dat vanuit de Verenigde Staten gecommercialiseerd werd onder de naam 'BlackShades'. 39 verdachten zijn de voorbije dagen al ondervraagd en 32 legden al bekentenissen af. Bij de verdachten zitten ook een 20-tal minderjarigen.

De huiszoekingen, die in zowat alle gerechtelijke arrondissementen van het land plaatsvonden, zijn de uitloper van een strafonderzoek in de Verenigde Staten. "De FBI voerde daar onder leiding van de procureur van New York een onderzoek tegen de criminele organisatie die de BlackShades malware vanuit de V.S. wereldwijd commercialiseerde via een website", zegt woordvoerster Wenke Roggen van het federaal parket.

BlackShades
"Dit onderzoek had geleid tot de inbeslagname van een BlackShades-server met gegevens over duizenden personen van over de hele wereld die het softwarepakket of onderdelen ervan hadden aangekocht. Het pakket laat onder meer toe om om de volledige controle van andermans informaticasysteem vanop afstand en buiten diens weten over te nemen, een zogenaamd R.A.T. of 'Remote Access Tool'. Vervolgens kan de gebruiker bestanden van het slachtoffer versleutelen en hiervoor 'losgeld' te eisen (ransomware), informatie stelen, de webcam bedienen of een botnet opbouwen."

België
De gerechtelijke overheden van de VS hebben die informatie vervolgens ter beschikking gesteld van de verschillende betrokken landen, onder meer via Eurojust. In België kreeg het federaal parket de informatie in handen waarna via verschillende coördinatievergaderingen bij Eurojust bijkomende informatie werd gevraagd bij andere Europese lidstaten en andere landen.

"Dat leidde uiteindelijk tot de opmaak van 73 afzonderlijke processen-verbaal tegen 77 verschillende verdachten", gaat de parketwoordvoerster verder. "Al die mensen worden ervan verdacht dat ze onrechtmatig zogenaamde hackertools, instrumenten die hoofdzakelijk zijn ontworpen of aangepast om het misdrijf van hacking te plegen, hebben verkregen of bezitten. Zij riskeren gevangenisstraffen van zes maanden tot drie jaar en een geldboete die kan oplopen tot 600.000 euro."

Minderjarigen
De 73 processen-verbaal werden vervolgens overgemaakt naar de verschillende lokale parketten, die de verdere voorbereiding van de verschillende dossiers afhandelden, waarna afgesproken werd tot een grootscheepse simultane actie op dinsdag 13 mei, aldus Wenke Roggen. "Daarbij werden verspreid over alle gerechtelijke arrondissementen van het land, behalve Eupen, in totaal 74 huiszoekingen uitgevoerd. Bij een 20-tal minderjarige verdachten werd geopteerd voor een huiszoeking met toestemming. De speurders namen heel wat informaticamateriaal in beslag dat in de komende weken nog verder zal onderzocht worden. 39 van de 77 verdachten zijn intussen al verhoord en 32 van hen geven het bezit toe van het BlackShades-pakket."

Gelijktijdig met de actie in België werden ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, Chili, Roemenië, Estland, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken en Finland huiszoekingen uitgevoerd bij kopers van het Blackshades-malwarepakket.