"Internetverslaving neemt toe"

UNKNOWN

De problematiek van de internetverslaving is volgens de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) in omvang toegenomen. Dat blijkt zowel uit zelftests als uit een groeiende vraag om hulp. Dat stelt Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux (Spirit) in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) over het fenomeen van games en gaming. Het onlinegamen valt onder internetgebruik en -verslaving.


"De VAD is van plan om in 2008 te bekijken wat voor hulpaanbod hier verder kan ontwikkeld worden. Tot nog toe lijkt er enkel een hulpverleningsaanbod te bestaan rond compulsief internetgebruik via de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg. Momenteel is er geen enkele gesubsidieerde instelling binnen cultuur die zich in hulpverlening rond gaming heeft gespecialiseerd", aldus Anciaux. (belga/sps)