"Computers zijn slecht voor hersenen van jonge mensen"

UNKNOWN

De computerrevolutie mag in veel opzichten een zegen zijn, zoals bij elke omwenteling zitten er ook nadelen aan vast. De Sunday Times maakt melding van een nieuwe keerzijde van de medaille: volgens een van de prominentste Britse wetenschappers is al die informatietechnologie slecht voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge mensen.


Neveneffecten
Dat jonge mensen veel tijd doorbrengen voor hun computerscherm, baart veel mensen al langer zorgen, maar dan gaat het meestal om neveneffecten als sociale vervreemding of de gevolgen van twijfelachtige gewelddadige games zoals Grand Theft Auto.


Slechtere hersenontwikkeling
Barones Greenfield, hoogleraar aan de universiteit van Oxford, voorzitter van de Britse Royal Institution en een sleutelfiguur in de zoektocht naar remedies voor ziektes als Alzheimer en Parkinson, gaat verder. In haar boek 'ID: The quest for identity in the 21st century' waarschuwt ze dat door die computerverslaving de hersenen van jonge mensen zich anders gaan ontwikkelen dan bij voorgaande generaties. Voor alle duidelijkheid: anders betekent hier "minder goed".

"De hersenen", zo schrijft ze, "hebben een grote flexibiliteit en een belangrijke verandering in onze omgeving en ons gedrag heeft onvermijdelijk gevolgen voor het brein". Dat kan volgens haar leiden tot negatieve consequenties zoals het vervangen van echte contacten door virtuele ervaringen, de invloed van kant-en-klare menukeuzes, in plaats van vrije keuze of het communiceren met teksten zonder werkwoorden en andere elementen die noodzakelijk zijn voor complexe redenering.


Tegen games
Bovenal trekt de barones van leer tegen games, tegen wat zij beschrijft als "de dominantie van procedure over inhoud". Want "hoe meer tijd er wordt besteed aan het spelen van games, des te minder tijd blijft er over voor het leren van specifieke feiten en het zoeken van een verband tussen die feiten. En daardoor dreigt een volgende generatie niet in staat te zijn om zeer persoonlijke conceptuele kaders uit te werken, die de basis zijn van ons onderwijs en onze individuele identiteit".


Dopamine en verslaving
"Dat komt allemaal doordat veelvuldig computergebruik zorgt voor een grotere hoeveelheid dopamine, een stof in de hersenen die (ook) verantwoordelijk is voor alle vormen van verslaving door een gevoel van welbehagen te veroorzaken. Wat dan weer de activiteit van bepaalde hersencellen afremt waardoor het bewustzijn van de betekenis van onze daden afneemt".

Verlies van identiteit
De Britse vorser legt zelfs een verband tussen de manier waarop nieuwe informatietechnologieën een verlies van identiteit kunnen veroorzaken en de manier waarop haar specialiteit, de ziekte van Alzheimer, de identiteit van de patiënt verwoest. (belga/lb)

UNKNOWN