Stad blijft eigenaar archeologische vondsten Meersen