Werkgevers staan niet te springen voor klimaatwet

(Archieffoto)
Baert Marc (Archieffoto)
Werkgeversorganisaties VBO en Unizo zijn niet happig op een bijzondere klimaatwet. Ze vinden dat je niet zomaar doelstellingen naar voren kan schuiven, zonder daar een strategie of maatregelen aan te koppelen. Bovendien dwingt zo'n wet de gewesten in een bepaalde richting, zonder dat er voor elk van hen doelstellingen zijn afgesproken. Ook over de rol van de experten hebben de werkgevers twijfels.

De bijzondere klimaatwet legt nationale doelstellingen vast voor 2030 en 2050. De tekst werd uitgewerkt door een reeks academici en in het parlement ingediend door groenen en socialisten. Alvorens tot de inhoudelijke bespreking over te gaan, hoorde de bevoegde Kamercommissie gisteren vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden.

“Beleid door rechters”

De patroons zijn duidelijk terughoudend over een bijzondere klimaatwet. "Er is geen enkel bedrijf dat niet weet welke richting we uitgaan qua daling van de uitstoot en ze weten allen dat ze zich moeten voorbereiden", verzekerde Olivier Van der Maren van het VBO. 

Maar als je via een bijzondere wet doelstellingen voor het hele land wil opleggen, dan heb je ook maatregelen nodig en impactstudies om die te stutten, luidde het. 
Bovendien, aldus Van der Maren, kan je ook werken via het Nationaal Energie- en Klimaat Plan, dat eveneens dwingend is. "Je creëert grote verwachtingen, maar stelt je bloot aan betwistingen en procedures", verwees Piet Vanden Abeele van Unizo naar de klimaatzaak in Nederland. "Het risico is reëel dat het beleid uiteindelijk wordt gevoerd door rechters."

Je creëert grote verwachtingen, maar stelt je bloot aan betwistingen en procedures

Piet Vanden Abeele (Unizo)

Een ander bezwaar uiten de werkgevers over de rol van het Expertencomité waarvan sprake is in het voorstel. Los van de vraag naar hun onpartijdigheid en respect voor allerlei evenwichten, vindt Vander Maren dat het niet aan experten is om politici te interpelleren. "De verdeling van de lasten moet een politieke beslissing zijn", vindt hij. Vander Maren is geen voorstander van nieuwe instellingen creëren. "Laat ons de bestaande instellingen beter doen functioneren."

Democratische controle

De werkgevers geloven ook rotsvast in het belang van meer transparantie. "Dat zal meer aanzetten tot actieve samenwerking", luidde het. Een mening die ook de vakbonden toegedaan zijn. "Het maakt een betere controle van de samenleving mogelijk op wat gebeurt of net niet gebeurt. Je maakt een democratische controle mogelijk. Wie blokkeert wat?", stelde Sebastien Storme namens de drie vakbonden.

Hij is wel voorstander van opgelegde doelstellingen, maar betreurde dat de minister van Werk nergens in de bijzondere wet betrokken wordt in het politieke klimaatwerk. Ook pleiten de bonden voor een Nationale Conferentie voor een Rechtvaardigde Transitie, waarin werkgevers, werknemers en politiek rond de tafel gaan zitten als startpunt van het debat. "De werknemers willen vooruitgaan, indien ze garanties krijgen op een rechtvaardige transitie.”




7 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Gino Denil

  Werkgevers staan alleen te springen voor hun winst. Dat is hun goed recht. Maar politici moeten evenwichtig de belangen van de hele samenleving dienen. Dat is hun plicht. En daar schort er tegenwoordig wel iets aan met een werkgeversregering.

 • Eida Lam

  Goed gezegd Henri! Laat die betogers verplicht hun kindergeld storten ten gunste van het klimaat.

 • Henri Eerens

  Stop met het betalen van kindergeld en investeer dit vrijgekomen geld in een duurzaam klimaatbeleid.

 • Marleen Sauvillers

  De Ps was er vlug bij om de werkgevers te laten bijdragen. En voor de overige kosten zal het de hard werkende Vlaming zijn.Zo is het wel gemakkelijk.

 • Frans Peeters

  Er is hiervoor maar een wet, stop de bevolkingsaangroei de rest komt neer op meer taxen