Vijf belangrijke vragen over jouw vakantiegeld

Shutterstock
Met de zomer voor de deur vertrekken we massaal op vakantie. En dat doet de werkende Belg niet met lege handen. Bij wijze van bedankje voor bewezen diensten, krijgen we van onze baas een aardig zakcentje mee: het vakantiegeld. Maar hoe gaat dat nu weer juist in zijn werk?

1. Wie krijgt vakantiegeld?

Iedere Belgische werknemer bouwt vakantierechten op door uren te kloppen in het zogenaamde vakantiedienstjaar. Het jaar daarop, in sociaal jargon ‘het vakantiejaar’, pluk je daar de vruchten van in de vorm van vakantiedagen en vakantiegeld. Die zijn steeds in verhouding met de geleverde prestaties tijdens het vakantiedienstjaar. Werk je parttime, zal je dus ook maar de helft van de vakantiedagen krijgen van een collega die fulltime werkt, en ontvang je ook enkel voor die dagen vakantiegeld. Voor arbeiders en bedienden gelden andere regels op vlak van berekening en uitbetaling. 

Tip: Wil je exact weten hoeveel je mag verwachten? Bereken het met onze vakantie calculator

2. Hoeveel cash je?

Er bestaan twee soorten vakantiegeld. Het ‘enkel’ vakantiegeld, dat slaat op je gebruikelijke loon dat verder uitbetaald wordt wanneer je met verlof gaat, en het ‘dubbel’ vakantiegeld. Dit laatste is een extraatje bovenop je gebruikelijke loon, zogenaamd om de extra kosten die je vakantie meebrengt te dekken. Voor bedienden bedraagt dit 92% van het normale maandloon. Voor arbeiders komt het enkel en dubbel vakantiegeld samen neer op 15,38% van de bruto bezoldiging tijdens het vakantiedienstjaar. Dit wordt eventueel verder aangevuld met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen, bijvoorbeeld in geval van ziekte.

Tip: Krijg jij genoeg loon? Vergelijk het hier met andere profielen in de markt

3. Wanneer mag je jouw geld verwachten?

Bedienden krijgen hun enkel vakantiegeld uitbetaald wanneer ze wettelijke vakantiedagen opnemen. Neem je in juni bijvoorbeeld vijf dagen op, krijg je met je eerstvolgende salaris voor deze vijf dagen loon alsof je gewoon aan het werk was. Het dubbel vakantiegeld ontvangen bedienden wanneer ze hun hoofdvakantie opnemen. Veel werkgevers kiezen er echter voor het op één moment uit te keren aan alle werknemers tegelijk. Meestal gebeurt dit dan in mei of juni.

Arbeiders ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld in één keer tussen 2 mei en 30 juni. 

4. Waar moet je aankloppen?

Bedienden krijgen hun vakantiegeld uitbetaald door hun werkgever. Het vakantiegeld van arbeiders wordt uitgekeerd door de Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie (RJV) of door een vakantiekas.

5. Wat bij ontslag?

Bedienden die hun werkgever verlaten, hebben recht op ‘vervroegd vakantiegeld’. Je werkgever dient dan bij je uitdiensttreding het enkel en dubbel vakantiegeld voor je resterende vakantiedagen in één keer uit te betalen. Vertrek je bijvoorbeeld in februari en nam je nog geen vakantie op, krijg je het vakantiegeld voor alle dagen waar je dat jaar recht op hebt in één keer uitbetaald bij je afscheid. Let wel dat je in dit geval niets meer zal ontvangen wanneer je datzelfde jaar bij een nieuwe werkgever je wettelijke vakantiedagen opneemt. Een andere optie is dat je nieuwe werkgever het enkel vakantiegeld dat je voormalige baas reeds uitbetaalde van je eerste loon afhoudt. Je zal dan niet veel salaris zien, maar kan op die manier wel betaald je resterende verlofdagen opnemen. Omdat arbeiders hun vakantiegeld niet ontvangen via hun werkgever maar via de RJV, kennen ze dit probleem niet. De dienst berekent en betaalt het vakantiegeld op basis van je prestaties bij alle werkgevers tijdens het vakantiedienstjaar.

Tip: Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld? Met onze handige vakantiegeld calculator bereken je het in een handomdraai

Lees ook:

Dit kan je zelf doen om een burn-out te vermijden

Werken in het groen: niets dan voordelen

Wat nu met het halftijds pensioen?

Bronvacature.com.
8 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Yvan Lindekens

  Tja: met al dat gezeur over "de belastingen", wel vaker verspreid door diegenen die van toeten noch blazen weten en aangemoedigd door diegenen die daar belang bij hebben (tip: niet de modale inkomens) zou je bijna vergeten dat het vakantiegeld het resultaat is van een taai volgehouden strijd van de vakbonden...

 • Yvan Lindekens

  Jessica Devos: uw redenering is illustratief voor hoe velen (verkeerdelijk) denken dat het systeem van belastingschijven werkt. Stel: u ontvangt € 2000 bruto belastbaar vakantiegeld (= vakantiegeld-solidariteitsbijdrage 1%-SZ op dubbel vakantiegeld). Daarop betaalt u bedrijfsvoorheffing: € 1350*17,15% = €231,52 + bedrijfsvoorheffing (€2000-€1350)*23.22%= €150,93. Totaal= €382,45. Er blijft over: €2000-€382,45=€1617,55.

 • Jessica Devos

  Yvan lindekens dat zou betekenen er van die 1350 ongeveer 540 euro af word gehouden schande

 • Yvan Lindekens

  Er is geen sprake van een "...dunnetjes dubbel op belast te worden...." wat vakantiegeld betreft, Paul Keulemans. Op de eerste schijf van € 1350 wordt een *bedrijfsvoorheffing* van 17,15% afgehouden, op het restant 23,22%. "Bedrijfsvoorheffing" wil zeggen: een voorschot op belasting dat naderhand verrekend wordt. Als mensen nu toch eens het fatsoen zouden hebben om te zwijgen over dingen waar ze geen verstand van hebben, zoals rekenkunde niveau 6e leerjaar LO...

 • Paul Keulemans

  Vakantiegeld, leuke benaming voor iets wat ingehouden wordt op je salaris om er uiteindelijk dunnetjes dubbel op belast te worden. Bij de gewone mensen wordt het gebruikt om de gaten te dichten die de lawine aan extra belastingen die elke regering momenteel geregeld uit hun mouw schudt te compenseren. Feitelijk gewoon diefstal door de overheid maar dan volgens diezelfde politici rechtmatig !