Seksisme op de werkvloer: waar ligt de grens?

Shutterstock
Na de 'grab them by the pussy'-uitspraken van de kersverse Amerikaanse president Donald Trump, deelden heel wat vrouwen via Twitter getuigenissen over seksisme dat ze zelf meemaakten. De recente getuigenissen over seksisme in de cultuursector deden ook bij ons veel stof opwaaien. Duidelijk is: ook op de Belgische werkvloer is seksisme nog een zeer aanwezig probleem.

Lees ook op vacature.com:

Zo verzet je je tegen seksistische clichés op de werkvloer
Vrouwen aan de top: niet (altijd) evident
Seksisme op de werkvloer blijft een sluipend gif


Waar ligt de grens?

"Seksisme is een containerbegrip, dat alles omvat van stereotiepe opvattingen over aangebrande moppen tot seksueel geweld. Net omdat iedereen andere associaties maakt met het woord, is er veel discussie over wat er precies onder seksisme valt. Op filosofisch-maatschappelijk is het daarom misschien soms moeilijk te bepalen waar precies de grens ligt. Op juridisch vlak is dat minder moeilijk", zegt adjunct-directrice Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Wanneer is seksisme strafbaar?

Elke uitspraak of handeling in de openbare ruimte die duidelijk bedoeld is om één of meerdere specifieke personen te vernederen omwille van hun geslacht, met een ernstige aantasting van de waardigheid van die persoon tot gevolg. Dat is de Belgische wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. "Sommige uitspraken zijn niet strafbaar, omdat ze vallen onder vrijheid van meningsuiting. Roept iemand 'Vrouwen aan de haard'? Dan is dat niet strafbaar. Als die uitspraak verwijst naar specifieke individuen en de waardigheid van die persoon ernstig aantast, wel", verduidelijkt Stevens.

Wat als je slachtoffer bent van seksisme op het werk?

"Als je een klacht indient bij ons, dan geven we je advies en leggen we uit wat de mogelijkheden zijn. Gaat het over seksisme op de werkvloer? Dan leg je best eerst klacht neer bij de preventiedienst op het werk. Verandert er niets? Neem dan contact op met ons", zegt de adjunct-directrice. "Als Instituut mogen we ook optreden in rechtszaken en kijken we mee of een zaak voldoende sterk is om voor de rechtbank te verschijnen."

Welke straffen zijn er?

Wie op basis van de wet tegen seksisme veroordeeld wordt, riskeert een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en/of een geldboete. Die kan variëren tussen 50 tot 1000 euro. Zwaardere gevallen van seksisme, zoals een aanranding of verkrachting, vallen vaak onder een andere wetgeving.

Is het belangrijk om een melding te doen?

"We krijgen niet elke dag een melding, en toch is seksisme een zeer aanwezig probleem. Het komt vaak voor, maar niet iedereen die het meemaakt wil de tijd en de energie steken in een melding. Vaak denken mensen dat het de moeite niet waard is", aldus Stevens. "Toch is het voor ons heel belangrijk om zicht te krijgen op het fenomeen."

Wil je zelf een melding doen?

Bel naar het Instituut op 0800/12.800 of vul het meldingsformulier in op de site.