Nieuwe winstpremie razend succes: meer dan 50.000 werknemers pikken graantje mee

Shutterstock
Meer en meer werkgevers voegen aan het salarispakket van hun medewerkers een stukje variabel loon toe. Uit het beloningsonderzoek van Vlerick Business School en vacature.com blijkt dat bijna de helft van de werknemers een individuele en/of collectieve bonus krijgt. De vernieuwde winstpremie lijkt die trend te versterken.

Wordt het een boerenjaar of niet? Voor werknemers die variabele beloning krijgen, is het altijd weer afwachten. Al naargelang hun eigen resultaten, die van het team en/of het bedrijf verdienen zij het ene jaar meer, het andere jaar minder. Bonussystemen zijn er in allerlei maten en vormen. Bij de ene werkgever krijg je aandelenopties, bij de andere kan je kiezen tussen geld, een tablet of een extra storting in het aanvullend pensioen. Ook de bedragen lopen uiteen. De ene werknemer zal op jaarbasis enkele honderden euro’s bovenop het vast loon bijeen verzamelen, de andere enkele duizenden euro’s.

TipVergelijk hier jouw loon met andere profielen uit je sector.

Winstpremie vooral in kleine bedrijven

Een beloningssysteem dat duidelijk aan een opmars bezig is, is winstdeelname (zie kader). Terwijl in 2017 slechts 54 bedrijven hun werknemers lieten meedelen in de winst, waren dat er in 2018 ineens 738. De plotse doorbraak heeft alles te maken met de hervorming die minister van Financiën Alexander De Croo in 2017 doorvoerde. De winstpremie – zo heet het systeem van winstdeelname sinds 1 januari 2018 – is stukken eenvoudiger toe te kennen dan zijn voorganger, de winstparticipatie. “Als een werkgever aan het einde van een winstgevend boekjaar aan al zijn werknemers hetzelfde bedrag of eenzelfde percentage van het loon wil geven, dan volstaat het om dit in de notulen van de Algemene Vergadering te vermelden”, zegt Isabelle Cornelis, consultant bij hr-dienstverlener SD Worx.

Het bedrag dat werknemers gemiddeld ontvangen, is 920,54 euro.

Alles bij elkaar hebben werkgevers in 2018 voor 92,5 miljoen euro aan winstpremies uitgereikt. Naar schatting 50.000 werknemers zouden hun graantje hebben meegepikt. Het zou vooral om werknemers uit kleinere bedrijven gaan. Analyse van SD Worx, dat de lonen van ongeveer een derde van de Belgische bedrijven berekent, leert dat ruim de helft van de werkgevers die het systeem van winstdeling gebruikt, minder dan tien werknemers in dienst heeft. Het bedrag dat werknemers gemiddeld ontvangen, is 920,54 euro. “Daarvan gaat 13,07 procent naar de sociale zekerheid en 7 procent naar de belastingen”, vertelt Cornelis. “Netto houden werknemers dus 744,21 euro over. Dat is meer dan wat ze bij een individuele brutobonus zouden overhouden.”

Lees ookZo blijf je overeind tijdens je loononderhandelingen

Alle werknemers profiteren mee

Uitzendgroep en hr-dienstverlener Randstad was één van de 738 werkgevers die in 2018 met het vernieuwde bonussysteem aan de slag ging. “Wij hebben altijd al sterk de nadruk op het collectieve gelegd”, verklaart Luc Steensels, Compensation & Benefits Director. “Samenwerking is volgens ons een van de sleutels van succes. De winstpremie is een uitstekend instrument om die inspanningen te belonen.” Collega Geert Vanherwegen bevestigt: “Gelijkwaardige belangenbehartiging is een van onze beginselen. We vinden het niet meer dan normaal dat onze medewerkers mee van het succes van de groep profiteren. Ik schat dat een gemiddelde consultant vorig jaar via de winstpremie 1.500 euro bruto extra op zak heeft mogen steken.”

We vinden het niet meer dan normaal dat onze medewerkers mee van het succes van de groep profiteren.

Geert Vanherwegen

Ook die andere collectieve premie, de loonbonus cao 90 (zie kader), blijven Steensels en Vanherwegen gebruiken. “Elk jaar stellen we een aantal scherpe, marktgerichte doelen. Worden die gehaald, dan vloeit een deel van het extra rendement naar de medewerkers terug. De evaluatie gebeurt bij de loonbonus dus op een andere manier dan bij de winstpremie. Niet de groei en het rendement zijn bepalend, wel de targets. Onze werknemers kennen dat als Outperformance Pay.” In 2018 haalde de groep die doelstellingen voor het eerst in jaren niet en kregen de werknemers geen loonbonus cao 90 uitbetaald. “Dat is natuurlijk teleurstellend, maar dat is eigen aan variabele beloning. Als werknemer moet je je ervan bewust zijn dat het ene jaar beter is dan het andere.” Randstad werkt overigens niet alleen met collectieve doelstellingen, ook individueel krijgen werknemers targets mee, zij het in beperkte mate. Het collectieve primeert op het individuele.

Te merken aan de groeiende populariteit van de collectieve bonussen zijn er wel meer bedrijven die zo redeneren. De loonbonus cao 90, die intussen elf jaar bestaat, overtuigt elk jaar meer werkgevers. Uit cijfers die de krant De Tijd bij minister van Werk Kris Peeters opvroeg, blijkt dat bedrijven vorig jaar voor 725 miljoen euro aan collectieve prestatiegebonden bonussen hebben uitbetaald, tien procent meer dan in 2017. De komst van de winstpremie heeft dus niet tot een verschuiving geleid.

Betrokkenheid loont

Dat een behoorlijk aantal werknemers in Vlaanderen variabel beloond wordt, kwam ook in het recente beloningsonderzoek van vacature.com en Vlerick Business School naar boven. 45 procent van de 3.600 loontrekkenden in de studie gaf aan een variabel loon te ontvangen. Dat waren niet enkel managers (72%) en experts (50%), maar ook arbeiders (25%) en uitvoerende bedienden (37%). Arbeiders krijgen vaker een collectieve in plaats van een individuele bonus, bij de experts en de managers is het net andersom. Bij die laatste groep wordt ook vaker een combinatie van individuele en collectieve criteria gehanteerd. Bij uitvoerende bedienden (34%) en arbeiders (14%) is dat een stuk minder.

(lees verder onder de tabel)

Beloningsonderzoek Vlerick Business School en vacature.com

Of collectieve bonussen een verschil maken voor de motivatie van de werknemers? Dat valt uit de studie van vacature.com en Vlerick Business School niet direct af te leiden. “Uit eerder onderzoek weten we wel dat winstdeling tot een positievere houding en tot minder vrijwillig verloop leidt”, reageert professor Xavier Baeten van Vlerick. “Daar is weliswaar één belangrijke voorwaarde aan verbonden: we zien dit effect alleen als er in de organisatie een participatieve cultuur heerst, als medewerkers zich met andere woorden betrokken voelen.” Dat laatste ervaart ook Geert Vanherwegen van Randstad: “Hoe duidelijker wij over de resultaten en de bonussen communiceren, hoe meer goesting er is om ervoor te gaan. Het hele jaar door krijgen wij van werknemers vragen over de bonussen. ‘Hoe staat het ervoor?’, willen ze weten. Het houdt hen duidelijk bezig.”

Volgens ons beloningsonderzoek is het enthousiasme voor winstdeling het grootst bij werknemers met een hoge anciënniteit. Ook wie in een baremiek verloningssysteem werkt en zijn loon dus met vaste stappen ziet stijgen, is vaker voorstander van winstdeling dan wie in een prestatiegebonden systeem werkt. Volgens professor Baeten is een combinatie van individuele en collectieve variabele beloning de beste keuze. “Leg je te veel nadruk op individuele prestaties, dan denken werknemers te veel aan zichzelf. Overheerst het collectieve, dan loop je het risico dat je beste werknemers gefrustreerd raken en andere horizonten opzoeken.”

Politiek getouwtrek

De huidige evolutie naar meer variabele beloning, beschouwt Baeten als positief. “Onze manier van verlonen is vandaag te veel op automatische loonstijgingen gebouwd. Zelfs al gaat het niet goed en kunnen bedrijven het zich niet permitteren, dan nog vinden we in België dat de salarissen moeten stijgen. Dat is tegen alle logica in. Eigenlijk zouden werkgevers de lonen pas mogen optrekken als er ook effectief winst is, als ze het met andere woorden ook echt aan kunnen. Ik pleit dus voor een tragere evolutie van het vast loon en een groter aandeel aan variabel loon. De komst van de winstpremie juich ik toe.”

In België vinden we – tegen alle logica in - dat de lonen moeten stijgen, zelfs als bedrijven het zich niet kunnen permitteren.

Xavier Baeten

De vakbonden zijn er dan weer minder gelukkig mee. Zij hebben liever een hoger brutoloon in plaats van een winstpremie. “Want dat geeft zekerheid en stelt ook de sociale rechten veilig”, zei ACV-voorzitter Marc Leemans aan Belga, in reactie op de cijfers van minister De Croo. Collega Miranda Ulens van het ABVV trad hem bij. Zij wees erop dat door de toename van de variabele beloning de financiering van de sociale zekerheid onder druk komt. “Winstpremies worden niet in rekening gebracht voor de berekening van je vakantiegeld of je pensioen. Maar dit soort voordelen wordt wel meegeteld bij de berekening van de loonkostevolutie, waardoor ze de toekomstige loonmarge opeten.”

Lees ook:

Dit moet je weten over de loonindexering

Helft bedienden in chemie en farma krijgt meer dan 4.000 euro bruto

Verloning op basis van anciënniteit én prestaties? Dat zou er zo uitzien in het ‘Loonhuis van de toekomst’

Bronvacature.com.
20 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • johan verbiest

  Bedrijf waar ik werkte bestond 1/3 van het loon uit bonussen..een echte ramp als je langdurig ziek wordt want dan wordt je uitkering berekend enkel op basis loon zonder al die die premies en dat kan lelijk tegen slagen..

 • Joske Vermeulen

  Bij ons 1500 euro netto

 • John Ross

  Hier ook winstpremie volgens productie/jaar: zeer interessant voor werkgevers EN regering: ipv loonopslag geven ze een stomme winstpremie= minder pensioen uitkeren

 • werner beckers

  Winstdeelname is bij ons 35 euro opeen omzet van meer dan 130miljoen euro, peanuts dus

 • Michel Roman

  50000 werknemers op een totaal van hoeveel werkenden dus ? Inderdaad , een peulschil en het verhogen van de ongelijkheid tussen werknemers. Straks kan de volgende regering dan weer komen bleiten dat de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt.

Video