Mannen verdienen 747 euro meer dan vrouwen: zo hardnekkig is de loonkloof

De laatste jaren kwamen de lonen van de mannen telkens zo’n 20 procent hoger uit dan die van vrouwen.
Shutterstock De laatste jaren kwamen de lonen van de mannen telkens zo’n 20 procent hoger uit dan die van vrouwen.
Straks is het Internationale Vrouwendag en gaan we een dag lang over vrouwenrechten praten. Reken maar dat het in die gesprekken ook over de loonkloof zal gaan. Die blijkt immers al enkele jaren niet meer te krimpen. vacature.com en KU Leuven haalden de verschillen uit hun Salariskompas

Loonkloof = 20 procent

Een debat dat naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag zeker (weer) zal geopend worden, is dat van de loonkloof. Hoe groot die in ons land is, kan je lezen in het jongste rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat zet onder andere de gemiddelde brutojaarlonen van mannen en vrouwen uit de privé naast elkaar. De laatste jaren kwamen de lonen van de mannen telkens zo’n 20 procent hoger uit dan die van de vrouwen. De belangrijkste verklaring daarvoor is de populariteit van deeltijds werken bij vrouwen. Als je de loonkloof naar uurlonen vertaalt, dan kom je een heel stuk lager uit. Over alle sectoren heen verdienen vrouwen gemiddeld zo’n 7 procent minder per uur dan mannen.

Nog meer cijfers en verschillen kunnen we halen uit de Salarisenquête van vacature.com en KU Leuven. Aan de voorbije editie namen 42.739 voltijds werkende bedienden uit Vlaanderen deel. Het gemiddelde brutomaandloon van de mannen lag op 3.787 euro, dat van de vrouwen op 3.040 euro. De loonkloof bij de bedienden bedraagt dus zo’n 747 euro, wat min of meer hetzelfde is als in de voorgaande jaren.

Een eerste verklaring voor dat verschil vinden we in het functieniveau van de deelnemers. De vrouwen uit de enquête bekleden minder vaak een kaderfunctie dan de mannen: 24 tegenover 39 procent. Daarnaast zijn de vrouwen vaker tewerkgesteld in de minder goed betaalde domeinen zoals human resources, marketing en communicatie, zorg en administratie. Bij de mannen zie je net het tegenovergestelde. Zij zijn vaker in de goed betaalde technische, wetenschappelijke of IT-gerelateerde jobs te vinden.

Verschil het grootst bij kaderfuncties

Toch is hiermee niet alles verklaard. Zelfs binnen hetzelfde domein en binnen een gelijk functieniveau stellen we aanzienlijke loonverschillen tussen mannen en vrouwen vast. Vrouwen in de verkoop (geen kaderfunctie) bijvoorbeeld verdienen tot bijna 500 euro minder dan mannen. In productie en techniek loopt het verschil op tot iets boven de 400 euro. Kijk je naar de kaderfuncties (zie grafiek) dan zijn de verschillen nog groter. Mannen in een financiële job ontvangen een gemiddeld brutomaandloon dat 800 euro hoger ligt dan vrouwen. In de verkoop zou het loonverschil zelfs meer dan duizend euro bedragen.

TIP: vergelijk je loon met gelijkaardige profielen met het Salariskompas van vacature.com.

Lees ook:

Beloningsonderzoek Vlerick Business School en vacature.com: twee derde van de Vlamingen wil meer prestatiebeloning

Verloning op basis van anciënniteit én prestaties? Dat zou er zo uitzien in het ‘Loonhuis van de toekomst’

Zelfde job, maar toch een ander loon

Bronvacature.com.
48 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Eddy Lipstick

  Tzijn altijd de venten die kunnen betalen ook op restaurant hé!

 • Ronny Cuypers

  Je kan enkel eerlijk vergelijken door het uurloon te vergelijken van een man en een vrouw in dezelfde job. Een vrouwelijke minister verdient velen malen meer dan dan de doorsnee mannelijke werknemer. Maar daar zwijgen we dan over zeker?

 • mich lee

  En wie mag er indien nodig onbetaalde overuren doen? Niet de vrouw, want die moet haar kinderen gaan halen...een vrouw zonder kinderen verdient evenveel dan een man. Dat de vrouw meer de zorgen van de kinderen op zich neemt is niet de schuld van de werkgever, wel van de keuze binnen het gezin.

 • Tom Desmedt

  Ze worden minder betaald omdat vrouwen in het algemeen vaker halftijds of 4/5e werken. Het is niet zo dat vrouwen die voltijds werken minder verdienen dan een man in diezelfde functie. Dat zou pas straf zijn!

 • LUC VAN DER VEKEN

  Ik heb gewerkt van 1970 tot 2009 in een automontagebedrijf, mijn vrouw heeft daar gewerkt van 1973 tot 1990 en nooit heb ik geweten dat vrouwen minder verdienden dan mannen. Men had een bepaalde job aan de band of iets dergelijks en die job had een kwalificatie voor een uurverloning, deed dit een man of vrouw de uurverloning was hetzelfde voor die job.