Is jouw baas een bevlogen democraat of een regelrechte dictator?

Shutterstock
De manier waarop jouw baas leiding geeft is belangrijk. Het lijkt een open deur intrappen, maar we beseffen meestal pas écht hoe belangrijk als we eens met een echte rotzak te maken krijgen. We sommen even op hoe je best met verschillende types omgaat.

De charismaticus  
Een charismatische chef is zelfverzekerd, spreekt klare taal en inspireert. Dit maakt van hem een begenadigd leider, hoewel zijn beleid soms overschaduwd kan worden door narcisme of arrogantie. Is dit het geval kan het moeilijk zijn je eigen stem te laten horen. Om toch aandacht te trekken, kun je je overste paaien met een compliment alvorens voorzichtig je twijfels of bezorgdheden te uiten. Zorg ervoor dat het niet overkomt als kritiek want daar kan dit type baas niet altijd evengoed mee om. Help hem zijn successen te behalen en noteer alles wat je doet. Zo blijft steeds duidelijk wat jouw aandeel is.  

De democraat  
Over het algemeen is dit de meest gewaardeerde leiderschapsstijl. Een democratische baas geeft zijn medewerkers de vrijheid taken volgens eigen inzichten tot een goed einde te brengen. Hij grijpt in bij problemen, maar houdt zich verder op de achtergrond om personeel de kans te geven zich te bewijzen. Deze overste is daarom echter nog niet altijd de gemakkelijkste om voor te werken. Hij verwacht veel initiatief, verantwoordelijkheidszin en een uitgesproken mening wanneer je inspraak krijgt bij beslissingen. Je dient dan ook zeer goed op de hoogte te zijn van regels en ontwikkelingen in het bedrijf. Een passieve, slabakkende houding zal hier niet werken. Via constructieve feedback streef je voortdurend naar persoonlijke groei.  

De afwezige leider  
Wanneer je overste dan weer té veel aan zijn team overlaat en zich al te toegeeflijk opstelt, kan dit ook weer tot problemen leiden. Aanvankelijk droom je misschien van maximale vrijheid, maar wanneer er problemen opduiken, zal snel blijken dat een besluitvaardige leider die zijn verantwoordelijkheden opneemt toch zo zijn voordelen heeft. Zit je ergens mee of is er een complicatie kan je anders nergens terecht en dreigen situaties te escaleren. Bij dit type baas, zal je het heft in eigen handen moeten nemen of elders een mentor moeten zoeken. Gelukkig kan leiderschap in situaties als deze net zo goed van onderuit komen als van bovenaf.  

De controlefreak  
Een wantrouwende baas speelt geen open kaart. Hij is angstig en houdt informatie achter de hand. Ook zal hij zich veelal negatief uitlaten over jou en je collega's. Dit creëert uiteraard geen ideaal werkklimaat, maar mits de juiste aanpak kan je er mee leren omgaan. Zorg er om te beginnen voor dat je al je afspraken nakomt, toon je engagement, maar respecteer je grenzen en maak geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Wees de controlefreak een stap voor en verleen hem op eigen initiatief inkijk in het verloop van je werk, ook al vlot er een of ander niet zoals gehoopt. Vraag dan hulp en doe je best de problemen van de baan te ruimen. Zo kan je uiteindelijk niets verweten worden.  

De autoritaire chef  
Tenslotte staan er ook hier en daar nog onvervalste dictators aan het roer. Heb je de pech onder het bevel van dergelijke Führer ingelijfd te worden, neem je volgende tips maar beter in acht. Focus in de communicatie met je baas steeds op het behaalde/gewenste resultaat. Kom meteen terzake en geef niet meer informatie dan strikt noodzakelijk. Als je een voorstel doet, bedenk dan steeds een alternatief zodat je chef het gevoel krijgt dat hij kan kiezen en de touwtjes stevig in handen heeft. Dubbelcheck steeds informatie zodat je geen onwaarheden zijn kant uitstuurt en noteer alles wat besproken werd op papier. Zo heb je bewijs wanneer er achteraf discussie zou ontstaan. Krijg je desondanks kritiek heeft het doorgaans weinig zin die te weerleggen. Neem het nooit persoonlijk. Ook al is het onrechtvaardig, focus liever op een oplossing en troost je dat het tenslotte maar om je baas gaat en niet om de persoon waar je 's ochtends naast wakker wordt.  

Kan jij het beter dan je baas? Waag je kans bij deze jobs waar je ook leiderscapaciteiten voor nodig hebt!

Kan je het gedrag van je baas echt niet meer aan?

In ons gratis e-book lees je alles over zelf je ontslag indienen.

Lees ook:

Schrijf in 5 stappen een motivatiebrief van topniveau
Stappenplan voor een efficiënte "jobhunt"
Hoe schrijf je een goed cv?
Het sollicitatiegesprek: tijd om indruk te maken

Bron: vacature.com