Hoe omgaan met langdurig zieken op het werk?

Shutterstock
De kans dat een werknemer na langdurige ziekte terugkeert naar de arbeidsmarkt wordt kleiner naargelang de duur van de afwezigheid. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstengroep Acerta en de groep IDEWE (Preventie en welzijn op het werk). De houding van leidinggevenden en collega's blijkt bovendien essentieel voor een geslaagde re-integratie.

Lees ook op vacature.com:

6 rituelen uit de sport die je helpen om beter te presteren
5 tips om je ochtend beter te starten
Zo schudden Wouter Torfs en Bart Schols de stress van hun lijf


Mensen die langer dan drie maanden afwezig zijn op het werk door ziekte maken minder dan 50% kans om terug te keren naar hun werk. Bovendien neemt de kans op chronisch ziekteverzuim toe met de leeftijd. Uit de cijfers van Acerta blijkt dat 23% van de verzuimperiodes bij de 55-plussers langer duurt dan 3 maanden. Bij jonge werknemers (25 tot 34 jaar) is dit opvallend minder: 17%. De sectoren die het meest te lijden hebben onder langdurig ziekteverzuim zijn de dienstensector, de horeca en de transportsector.

Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk kent IDEWE ook de redenen van het ziekteverzuim. Infecties aan de luchtwegen, kanker en hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste redenen voor afwezigheid door ziekte.

Re-integratie

De houding van werkgever en collega's speelt een cruciale rol in de ondersteuning van werknemers die afwezig zijn door ziekte. Enkele tips kunnen de langdurig afwezige collega helpen om succesvol terug te keren naar de werkvloer.

Als leidinggevende is het essentieel om regelmatig contact te houden met de zieke werknemer. Zo kom je te weten welke behoeften of bekommernissen hij/zij heeft en kan je daar als werkgever op inspelen.

Hoe langer iemand afwezig is door ziekte, hoe meer ondersteuning die persoon in kwestie nodig heeft. IDEWE pleit er daarom voor om reeds na 1 maand ziekteverzuim zo'n begeleiding op te starten. De arbeidsgeneesheer kan dan oordelen over de gezondheidstoestand van de werknemer en nagaan of er aanpassingen nodig zijn om het werk te kunnen hervatten.

Een werkgever moet iemand die na langdurige ziekte terugkeert, zien als een teruggewonnen talent en hem als het ware beschouwen als een nieuwe medewerker, die ondersteuning verdient.

Een succesvolle re-integratie vereist dat de werkgever een geïndividualiseerde aanpak overeenkomt met zijn werknemer. Door ziekte kunnen de behoeftes en of interesses van de werknemer veranderd zijn. De werkgever moet samen met de werknemer op zoek gaan naar zijn talenten, zodat ze die bij re-integratie ten volle kunnen inzetten.

In géén geval mag het werk blijven liggen tot hij/zij terugkeert. Hierin is de rol van de collega's belangrijk: zij moeten zijn/haar taken verdelen, zodat de zieke collega met een schone lei kan herbegonnen worden.Video