Dit zijn de (nieuwe) lonen in de zorgsector

Het overgrote deel van de zorgmedewerkers zit onder de paraplu van paritair comité 330.
Shutterstock Het overgrote deel van de zorgmedewerkers zit onder de paraplu van paritair comité 330.
In de zorgsector zijn er altijd handen te kort. Maar vertaalt de hoge vraag naar verpleeg- en zorgkundigen zich ook in een hoog loon? vacature.com ging op verkenning.

In de zorgsector zijn barema’s de norm: zeg maar tabellen met daarin de minimumlonen per aantal dienstjaren. Die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten; kortweg cao’s. Het salaris stijgt naargelang je anciënniteit opbouwt of als je doorgroeit in je carrière. Zorginstellingen zijn verplicht om de sectorale barema’s te volgen: het loon mag nooit lager zijn dan wat er in de cao afgesproken is. Sommige werkgevers passen in bepaalde functies of situaties hogere lonen toe.

Toon me alle jobs in de zorg.

Het overgrote deel van de zorgmedewerkers zit onder de paraplu van paritair comité 330. Dit paritair comité omvat federale sectoren (algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, revalidatiecentra, diensten voor het bloed) en sectoren die overgeheveld zijn naar de regio’s (ouderenzorg, categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen). Behalve een brutoloon ontvangen werknemers in dit paritair comité jaarlijks ook een eindejaarspremie, attractiviteitspremie en vakantiegeld. Bij onregelmatige prestaties krijgen bepaalde personeelscategorieën toeslagen voor onder meer avonddienst (20%), dagdienst op zaterdag (26%) en dagdienst op zondag (56%), gewone nachtdienst (35%), onderbroken dienst (50%) en nachtdienst op zondag (56%). De hoogte van die percentages kan verschillen naargelang de sector. Het loon kan eventueel nog aangevuld worden met extralegale voordelen. In de zorgsector zijn die voordelen traditioneel echter relatief beperkt. Een hospitalisatieverzekering, voordelige maaltijden in het personeelsrestaurant of een tegemoetkoming in het woon-werkverkeer behoren soms tot het loonpakket.

Momenteel vinden er op vlak van verloning grote verschuivingen plaats in de zorgsector. Dat komt door de invoering van een nieuw functieclassificatiesysteem (IFIC). Dat systeem omschrijft en weegt alle beroepen in de sector, zodat ze onderverdeeld worden in categorieën. Daaraan zijn nieuwe loonschalen gekoppeld. Over het algemeen gaat de totale loonmassa in het nieuwe systeem omhoog, maar dat is niet lineair. Voor sommige beroepen stijgt het loon over de loopbaan, voor andere niet. De meeste startlonen in het nieuwe systeem liggen wel hoger.

Wie verdient welk maandloon (bruto) - huidige loonschaal versus nieuw systeem? *

Loonschalen in de zorg volgens paritair comité330 - geldig sinds 1 september 2018 en IFIC.
SOM- Federatie van Sociale Ondernemingen Loonschalen in de zorg volgens paritair comité330 - geldig sinds 1 september 2018 en IFIC.

Bekijk hier alle openstaande vacatures in de gezondheidszorg.

Lees ook: 

Dit zijn de grootste uitdagingen voor de zorgsector de komende jaren

Jessa Ziekenhuis Hasselt is zorgwerkgever van het jaar: “Onze medewerkers zijn een kostbaar goed”

Zorgsector zit op haar tandvlees: wie wil nog werken in een structureel onderbemande sector?

Bronvacature.com.

* De specifieke details en bepalingen over de nieuwe functieclassificatie kan je nalezen in het uitgebreidere online artikel op vacature.com.
12 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • raymond van der craen

  Als je in de zorgsector werkt dan weet je waarom dit een knelpuntberoep is, zeker als je je loonbriefje bekijkt op het einde van de maand!

 • raf peeters

  @Ivo Moons&Pierre vanneylen,de vergelijking die je maakt is er geen ,hoop dat jullie allebei zeer gezond blijven en nooit een rusthuis in moeten,wat familieleden niet willen doen,;doen deze mensen,de huidige generatie vindt zich te fijntjes en respectloos,maar deze mensen doen wel de ouders pampers om,geven hen ver-zorging,voeding omdat niemand het wil doen.Zorgkundige zijn dik onder betaald en dit bedrag zou zelfs mogen verdubbelen.

 • Nancy Erken

  En nu eens vergelijken met gelijkaardige diploma’s...

 • Albert De Vries

  Werken de werknemers niet langer dan 10 jaar in de zorgsector of wordt het bij meer dan 10 anciënniteitsjaren niet interessant voor de werknemer om over te stappen naar IFIC ? Nachtdienst op zaterdag wordt fijntjes weggelaten omdat die maar als een gewone nachtdienst vergoed wordt, ondanks een weekendnacht.

 • carine de wilde

  dit is voor alle zorgkundigen!! wij worden onderbetaald. onmenselijk flexibel werken, (worden we niet voor vergoed ook niet bij oproeping /wissel dienst) de avond ervoor opbellen welke dienst je hebt, veel feestdagen werken, weekend, gesplitste diensten.. verlof geweigerd .u s morgens laten weten dat ge vanavond mag terug werken door ziekte opvang .wij krijgen amper 11% weekendvergoeding uitbuiting!!