Dit is het geheim van een sterk financieel team

Tom van Cauwenberge over het toegenomen belang van financiële kennis

“Er treedt een verschuiving op ten voordele van profielen met een hogere toegevoegde waarde"
Shutterstock “Er treedt een verschuiving op ten voordele van profielen met een hogere toegevoegde waarde"
Financiële afdelingen zijn op 5 jaar tijd drastisch veranderd. Tom Van Cauwenberge, Partner Risk Advisory voor Deloitte, stipuleert wat vandaag de dag een sterk financieel team maakt.

Tom Van Cauwenberge: “De samenstelling van profielen in een financieel team is de laatste jaren volledig veranderd. Ten opzichte van vroeger merk je dat de puur transactionele profielen er grotendeels uit zijn. Door de digitalisering zijn taken als het inboeken van betalingen immers verdwenen. Het belang van controles neemt daarentegen toe, net als het monitoren van de doelstellingen van een bedrijf. De louter administratieve profielen zijn vervangen door technische profielen en mensen die echt meedenken met de business. Ze analyseren bijvoorbeeld of initiatieven voldoende winstgevend zijn, of hoe de kosten onder controle kunnen gehouden worden.”

Toon me alle jobs in financiën

Profielen met toegevoegde waarde

“De transactionele profielen verdwijnen niet volledig uit beeld, maar procentueel gezien nemen ze wel af. Waar een team vroeger voor 80% uit transactionele functies bestond en voor 20% uit complexe functies, zoals treasury of rapportering naar de beurs, zijn inhoudelijke functies nu goed voor 60% van het team en zijn de transactionele functies gehalveerd. In sommige gevallen is de daling nog extremer. Wat er aan transactionele taken overblijft, wordt vaak in een servicecenter gecentraliseerd en een typisch fenomeen is dit te verhuizen naar een geografisch goedkopere locatie dan België. De daling van het aantal jobs die dat met zich meebrengt, kan volgens mij enkel opgevangen worden door specialisatie. Het belang van belastingexperts of boekhouders die de cijfers begrijpen neemt zo sterk toe. Er bestaat een tekort aan boekhouders die niet zomaar administratieve taken uitvoeren, maar die echt weten wat ze inboeken en de cijfers bewaken.”

Lees ook: Ben jij een topper in financiën? Dan zijn deze jobs op jouw lijf geschreven

“Er treedt een verschuiving op ten voordele van profielen met een hogere toegevoegde waarde. Functies die nooit weggeweest zijn, zijn treasury en tax experts. Die profielen zijn belangrijk en zullen dat ook blijven. Een modern financieel departement heeft verder nood aan controllers. Deze functie kreeg een opwaardering en daarnaast zijn nu ook technische profielen onmisbaar. Een typisch nieuw profiel is zo de technologische analyst, de persoon die de link legt met de technologie. Verder zie je ook meer mensen verschijnen die bezig zijn met compliance. Ze zorgen ervoor dat het bedrijf alle wetten en regels precies naleeft. De kosten om bv. niet in orde te zijn met de fiscale wetgeving, interne controle of governance regels zijn enorm gestegen en ook naar de buitenwereld toe kunnen bedrijven het zich niet meer permitteren om op compliance vlak steken te laten vallen. Stakeholders reageren onmiddellijk en de goede naam en faam zou in geen tijd beschadigd zijn als een bedrijf niet compliant is.”

“Om aan de stijgende druk van interne en externe stakeholders te voldoen moeten financiële medewerkers voortdurend toegevoegde waarde creëren. Ze moeten aantonen dat hun inzichten lonen. Een belastingadviseur moet bijvoorbeeld bewijzen dat hij effectief de nodige euro’s heeft bespaard, en dat zonder in de krant te verschijnen. Elke functie staat op zijn manier onder druk om zijn meerwaarde te bewijzen en dat zorgt vaak voor meer stress. Van een financiële dienst wordt verwacht dat ze in de toekomst kunnen kijken, om verrassingen te vermijden. Als er toch verrassingen opduiken, komt de financiële afdeling onder druk te staan.”

Financiële kennis + bedrijfskennis + technologische kennis

“Om te overleven in de moderne financiële sector moet je eigenlijk financiële kennis combineren met bedrijfskennis én verstand van technologie. Waar men data vroeger bijvoorbeeld analyseerde op buikgevoel, bestaat daar nu aangepaste technologie voor. Waar een onderneming vroeger ook zonder veel moeite een lening kon krijgen bij een bank, kan dat nu enkel op basis van sterke rapportering. Je dient alles te verantwoorden en het belang van financiële kennis is daardoor enorm toegenomen. Je ziet dat de CFO in veel bedrijven de tweede man is geworden, en dat de rol van COO meer en meer verdwijnt. Gespecialiseerde financiële profielen zijn dan ook erg gegeerd. Vroeger hadden enkel grote bedrijven een business controller of tax expert in huis, maar vandaag bestaan deze functies ook in kleinere ondernemingen. Het geld dat bespaard wordt op transactionele taken, wordt geherinvesteerd om beter inzicht te krijgen in de bedrijfsfinanciën. Er is tegenwoordig ook meer uitwisseling met de andere departementen. Op een financiële afdeling zaten vroeger veelal mensen die er geboren en getogen waren. Door de toegenomen businesskennis is er nu meer mogelijkheid om door te groeien naar niet-financiële functies en omgekeerd. De financiële afdeling is geen eiland meer op gebied van talent en het clichébeeld van de stoffige boekhouder gaat dan ook al enige tijd niet meer op. Wie vijf à tien jaar geleden op een financiële afdeling binnenstapte of nu, ontdekt twee verschillende werelden.”

Lees ook:

Tien voordelen aan een job in de financiële wereld

Wil je het maken in de financiële wereld? Wij vroegen aan een CFO hoe je dat aanpakt

Meer dan 2.500 verdienen terwijl je pas van school komt? In deze sectoren kan het

Bronvacature.com.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Marc Van der Vloedt

    Goochelen met goederen is het grootste geheim van een sterk financieel plan/team ! (en daar zijn de ultra liberalen het sterkst in en schrijven dan ook wetten, decreten, subsidies naar die met de beste tovenaars van en met goederen) en het gepeupel ziet zijn/haar roerend en onroerend goed decimeren !