De taxshift doet ons nettoloon wel degelijk stijgen

Bereken jouw nettoloon
De regering-Michel heeft lang gesleuteld aan de taxshift. Het globale idee is een verschuiving van belastingen op arbeid en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid naar belastingen op consumptie. Ook het nettoloon van iedere werknemer stijgt.

De bedrijven zuurstof geven, zodat ze jobs kunnen creëren: dat is een van de centrale progammapunten van de federale regering. Daartoe worden de werkgeversbijdragen vanaf 2016 in stappen verlaagd van 33% naar 25%. Gemiddeld zullen de bedrijven in 2016 een loonkostverlaging van 1,1% ervaren ten opzichte van 2015, zo laten technologiefederatie Agoria en werkgeversorganisatie VBO weten. Dat loopt op naar 2,7 % in 2020, ten opzichte van 2015.

Meer nettoloon

Tegelijk wil de regering de koopkracht van de werknemers verhogen. Netto gaan we erop vooruit.

Een eerste bedrag dat genoemd werd, was 100 euro voor de lage en lagere middeninkomens. Uiteindelijk zullen alle loontrekkenden een hoger nettoloon ontvangen. Dat is al dit jaar voelbaar, groeit nog in 2016 en stijgt verder in 2018 en 2019. Zo zal een minimummaandloon van 1.500 euro bruto in 2019 met 146 euro per maand gestegen zijn. Hoeveel jouw nettoloon zal stijgen, kan je zelf opzoeken op www.mijntaxshift.be.

Hoe komen we aan die hogere nettolonen? Daarvoor neemt de regering een mix aan maatregelen. Zo zal het percentage van de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting (verder) stijgen. Ook de belastingvrije som, waarop iedere werknemer recht heeft, wordt verhoogd. De belastingschijf van 30% wordt geschrapt en de ondergrens van de belastingschijf van 45% wordt opgetrokken. Voor werknemers met een inkomen tot 2.413 euro bruto is er een werkbonus.

Verschuiving naar consumptie

Natuurlijk vallen de belastingen niet zomaar weg, ze verschuiven naar elders. Een aantal nieuwe maatregelen is al uitvoerig in de media aan bod gekomen. Sinds 1 september is het btw-tarief op elektriciteit opgetrokken van 6 naar 21%. Er komen hogere accijnzen op tabak, alcohol, diesel en frisdrank. De roerende voorheffing verhoogt van 25 naar 27%, behalve voor spaarboekjes. Wie beursgenoteerde aandelen al na minder dan zes maanden weer verkoopt, moet een speculatietaks betalen. Daarnaast zijn er ook een bankentaks, een diamanttaks en een opgedreven strijd tegen fiscale fraude.

Lees ook op vacature.com: 'Het gemiddelde loon van de Belg: 3.300€ bruto'