Als ontslag voorspelbaar wordt

Onderzoek professor Frederik Anseel (King’s College, Londen) wijst op belang van feedback

Shutterstock
Hoe handig zou het zijn als je kon voorspellen welke werknemers nog jarenlang met plezier op post zullen blijven en wie daarentegen in stilte zijn vertrek voorbereidt? Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie aan King’s College in Londen, ontdekte dat nieuwe medewerkers die na een tijd opvallend minder feedback vragen mentaal vaak alweer met één been buitenstaan.

Een op de drie werkgevers moet tegenwoordig hemel en aarde bewegen om nog mensen met het juiste profiel te kunnen aantrekken. Als zo’n goede kracht plots ontslag neemt, komt dat nieuws dan ook vaak als een donderslag bij heldere hemel. Veel leidinggevenden vragen zich op dat moment vertwijfeld af wat ze hadden kunnen doen om de breuk te voorkomen.

TipLees hier onze gids ‘zelf je ontslag indienen’.

Feedback vragen wijst op betrokkenheid

Wel, voor hen is er goed nieuws: er zijn wel degelijk signalen die erop wijzen dat iemand mentaal begint af te haken. Frederik Anseel en zijn collega-onderzoekers uit Montréal en Toulouse gingen na of de mate waarin nieuwe medewerkers na verloop van tijd feedback blijven vragen richtinggevend kan zijn voor hun verdere carrière binnen de organisatie. “In het begin is iedereen erg gemotiveerd om snel bij te leren en zich goed te integreren”, vertelt hij. “Veel mensen zijn dan geneigd om geregeld bij hun leidinggevende te informeren of hun prestaties wel aan de verwachtingen beantwoorden. Zo tonen ze dat ze zich diepgaand willen engageren en het team echt iets willen bijbrengen. Maar onze studie leert dat een relatief grote groep al na amper drie maanden ophoudt met die vraag te stellen. Dat bracht ons tot de stelling dat dit een duidelijke indicatie is dat hun betrokkenheid intussen sterk is afgenomen. Op zich doen zij hun job nog wel, maar ze vinden het niet langer nodig om zich de waarden, normen en doelen van de onderneming helemaal eigen te maken. Dat blijft niet zonder gevolgen: een jaar later blijkt een aanzienlijk deel van hen het bedrijf vrijwillig te hebben verlaten.”

Wil je zoveel mogelijk nieuwkomers langdurig aan boord houden, dan zorg je er dus best voor dat ze zich ook na de beginperiode maximaal betrokken blijven voelen. Frederik Anseel: “De rol van de leidinggevende is daarbij cruciaal. Als de kwaliteit van diens feedback te wensen overlaat, is het de logica zelf dat de medewerker daar na een tijd niet langer zelf om zal vragen. En uiteraard is het in organisaties met een gezonde leercultuur, waar competentie-ontwikkeling en het delen van informatie dagelijkse praktijk zijn, een stuk makkelijker om met open vizier met elkaar te blijven communiceren. Waar medewerkers niet actief aangemoedigd worden om zich ontvankelijk op te stellen, zal dat veel minder vanzelfsprekend zijn.”

Lees ookOpzegvergoeding bijna nergens zo hoog als in België

Een mooi afscheid

Afrondend zou je nog kunnen stellen dat elke vorm van gedragsverandering de goede verstaander duidelijk kan maken dat iemand stilletjes aan afscheid aan het nemen is. “Mensen sturen onbewust signalen uit dat ze niet meer zo tevreden zijn als in het begin. Wie daar waakzaam voor is, kan mogelijk nog tijdig ingrijpen”, besluit Frederik Anseel. “Maar word je toch eens in snelheid genomen, zet dan vooral niet alles op alles om die medewerker alsnog aan boord te houden. Nee, probeer hem net een mooi afscheid te gunnen. Dat zal namelijk in grote mate bepalen hoe hij of zij later op jou als werkgever zal terugkijken.”

* Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je baas of collega’s, je verdient te weinig. In onze gratis gids ‘zelf je ontslag indienen’ vind je tips om dit hoofdstuk van jouw leven op een zo correct mogelijke manier af te sluiten.

Lees ook:

Opzegvergoeding bijna nergens zo hoog als in België

Collectief ontslag: wat nu? Dit zijn de tips van de expert

Ontslagen? Zo ga je er positief mee om

Bronvacature.com.
19 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • David Piot

  @Catherine MISTIAEN een vast contract bestaat niet. Er zijn drie typen contracten: Bepaalde duur, onbepaalde duur en contract voor welomschreven werk. Probeer maar is een lening vast te krijgen met een contract bepaalde duur.

 • cor vermonden

  Dit geldt schijnbaar niet voor politici, het rechtsapparaat en ambtenarij hier in Vlaanderen of zelfs het landje, met nadruk op, je,

 • Mario Tersago

  Dat start bij.. een evaluatie of functioneringsgesprek, punt. Als de werkgever of leidinggevende nalaat om dit te doen bij al de leden van het team, dan kan je toch niet verwachten om op de hoogte te zijn van die persoon zijn standpunt, privé en/of professioneel. Vaak is er totaal geen opvolging en als men dan kritische feedback krijgt, is dit als een donderslag bij heldere hemel.

 • Luc D'haese

  Wat Herben we geleert? Hou steeds een joker, of meerdere achter de hand... speel ze nooit uit, nooit.

 • Herman Hermans

  Een goede baas bestaat niet meer, overal wordt je uitgezogen en wordt er gewerkt met vriendjespolitiek. Ik zie niet meer in waarom ik nog zou werken.