"Zin geven aan je carrière, met de nadruk op menselijke relaties"

Werken bij de politie, dat is kiezen voor een permanent contact met anderen en een job uitoefenen ten dienste van de maatschappij. De politie biedt je jobzekerheid en de mogelijkheid te groeien in verschillende functies, die rekening houden met je ambities en privéleven.

We spraken met Hannane, 35 jaar, politie-inspecteur en opleider gespecialiseerd in eerste hulp, EHBO, reanimatie en defibrillatie bij de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene . Ze vertelt ons meer over de keuzes die ze in haar carrière heeft gemaakt.

Dag Hannane, waarom en hoe ben je bij de politie terechtgekomen?

"Ik ben op mijn 24ste bij de politie gegaan. Voorheen was ik ambulancier. Ik heb altijd getwijfeld tussen "100" en "101", maar heb wel altijd geweten dat ik mensen in crisissituaties wou helpen. Ik heb nog geen moment spijt van deze keuze gehad. Alle functies die ik tot nu toe heb uitgeoefend, hebben mij verrijkt op persoonlijk vlak."  

Welke functies waren dat?

"Ik heb eerst vijf jaar gewerkt bij de interventiedienst, afgekort in ons jargon als " INT ". Daar word je geconfronteerd  met uiteenlopende en  complexe situaties. Het is een polyvalente dienst, gespecialiseerd in het genegotieerd beheer van de openbare ruimte. De dienst  staat in voor het behoud en herstel van de openbare orde, de bescherming van ambassades en Europese instellingen en het beheer van kritieke situaties. We verleenden ook steun aan andere territoriale- en zonale diensten als die extra mankracht nodig hadden voor een speciale actie. Het was een gevarieerde job waarin ik vele aspecten van het beroep heb leren kennen.     Daarna koos ik voor de BTI (territoriale interventiebrigade). Die beheert de 101-interventie, vooral bij verdachte situaties. Vervolgens werkte ik twee jaar voor BTS (territoriale veiligheidsbrigade), waarin ik mijn vaardigheden als ambulancier kon gebruiken Lid zijn van een politiekorps is een beetje als een telg zijn in een grote familie. Er bestaan heel wat mogelijkheden om door te groeien via interne mobiliteit. De diversiteit in contacten op menselijk en ontwikkelingsvlak maken onze job juist zo boeiend. En altijd staat de dienstverlening aan de bevolking centraal." 

Welke functie bekleed je nu?

"Toen ik bij de politie begon, was ik vrijgezel. Intussen ben ik moeder. Ik koos doelbewust voor een tweedelijnsfunctie die zich iets verder van het terrein situeert en momenteel beter past bij mijn gezinsleven. Nu werk ik op de dienst FOR (opleiding). Ik leid er collega's op in eerste hulp, zoals reanimeren met defibrillators, stabiele zijligging enz. Een erg belangrijke opdracht, want politiemensen zijn vaak als eersten ter plaatse op de plek van een ongeval. Ze zijn wel opgeleid om eerste hulp te leveren, maar bijscholing en praktijkervaring is  van essentieel belang om eenvoudige handelingen te kunnen verrichten die levens kunnen redden. In dit opzicht schenkt mijn huidige job voldoening. Tijdens de tragische gebeurtenissen van 22 maart hebben veel collega's mensen kunnen redden door hun toestand te stabiliseren in afwachting van de hulpdiensten. Ze zijn me daarna komen bedanken voor wat ik hen aangeleerd of heropgefrist had."       

Wat zou je zeggen tegen een jongere die een carrière bij de politie ambieert?

 "Eerst en vooral dat het een job is met passie,die niet voor iedereen is weggelegd.. Je moet graag in contact staan met burgers, mensen ontmoeten. Je moet ook plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. We zijn een grote familie met een echte korpsmentaliteit en een grote solidariteit. Een mentaliteit die zin geeft om vooruit te gaan en te strijden. Het cliché gaat de ronde dat dit geen job voor vrouwen is. Dit is totaal fout! De complementariteit tussen mannen en vrouwen is net heel nuttig in onze functie. Een echte meerwaarde. Het is ook een goed betaalde job met vele doorgroeikansen. En de politie respecteert ook het gezinsleven. Ik ben drie keer van dienst veranderd in twaalf jaar, telkens in dezelfde zone. Respect voor een evenwichtig privéleven vanwege de werkgever vind ik heel belangrijk." Op zoek naar een job als politie-inspecteur zoals Hannah? Surf naar jobpol.be.