Regering mikt pas in 2020 opnieuw op begrotingsevenwicht

Begrotingsminister Sophie Wilmès.
Photo News Begrotingsminister Sophie Wilmès.
De federale regering wil in 2020 opnieuw met een begroting in evenwicht aanknopen. Dat werd vanmiddag vernomen van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), nadat het kernkabinet zich had gebogen over een nieuw rapport van de Hoge Raad voor Financiën. Diezelfde Hoge Raad stelt eveneens een structureel evenwicht in 2020 voorop.

De regering-Michel boog zich over dat rapport naar aanleiding van de opmaak van haar Stabiliteitsprogramma voor de periode 2019-2021, dat op 30 april bij de Europese Commissie op tafel moet liggen. Daarover moet overleg volgen met de deelentiteiten, maar de federale regering legde vrijdag al haar traject vast. Wel moet er binnen het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen overeenstemming worden bereikt over de tekst die naar Europa wordt gestuurd. Ter herinnering: volgend jaar vinden parlementsverkiezingen plaats, waardoor de volgende bewindsploeg nog een stuk van de sanering moet afronden.

De Hoge Raad schuift in zijn rapport twee pistes naar voren om in 2020 tot een evenwicht te komen. Daarbij gaat hij uit van de structurele verbetering van het saldo met 0,25 procent van het bbp zoals voorzien in de ontwerpbegroting. Rest nog een structurele verbetering met 0,75 procent van het bbp in 2019 en 2020, waarvoor dus twee verschillende trajecten worden vooropgesteld.

"Hoop jobs gecreëerd"

"Deze regering heeft zich ertoe geëngageerd het budgettaire gezondmakingsbeleid te koppelen aan het economische herstel", motiveert minister Wilmès de beslissing. "We merken dat dit werk zijn vruchten heeft afgeworpen. We hebben het tekort in drie jaar tijd door drie gedeeld en tegelijk een hoop jobs gecreëerd".

Ze bevestigt dat de regering parallel op beide sporen wil voortwerken. "Dat is ook de reden waarom, overeenkomstig de aanbevelingen van de HRF, het bereiken van het doel van het structureel evenwicht tegen 2020 zal worden bepaald. Het geheel van deze beslissingen moet zich verder inschrijven in een voortdurende en constructieve dialoog met de Europese Commissie", luidt het.

Deadline opgeschoven

Bij de start van de legislatuur was het de bedoeling in 2018 opnieuw een begroting in evenwicht af te leveren, maar die deadline werd al eerder opgeschoven. De achterliggende redenering van de regering luidt dat ze de economische groei niet wil fnuiken door te stringent besparingswerk. Bovendien is het de ambitie van premier Charles Michel het investeringspeil in ons land op te krikken, wat een impact heeft op de uitgaven.

De Hoge Raad maant in haar rapport de overheid ook aan de overheidsinvesteringen te laten toenemen, "in het bijzonder de investeringen die een sterk positief effect hebben op de economische bedrijvigheid, het productiepotentieel van de economie en de houdbaarheid van de schuld". Het niveau van de Belgische overheidsinvesteringen is immers laag in vergelijking met andere Europese landen en vooral ten opzichte van de totale primaire uitgaven.
38 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Louise Van Loo

  Ze hebben jobs gecreeerd om zelf niets te doen. Zo kan ik het ook en als jullie willen doe ik het gratis.

 • Peter Simons

  NVA ging het toch oplossen......of was dat weer een leugentje ?

 • Geert Heylen

  Schaf het kindergeld af !!! Structureel meer dan 6 miljard per jaar .....

 • Gino Denil

  Het was ook niet de bedoeling van deze politici om onze toekomst veilig te stellen. Maar om te voorzien in hun toekomst.

 • raymond van der craen

  Zou dat iets te maken hebben met de verkiezingen in 2019 dat er slechts in 2020 opnieuw naar een begrotingsevenwicht gestreeft word?