Minder sociale leningen in 2019, maar wel meer geld uitgeleend

iStock
In 2019 hebben het Vlaams Woningsfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 4.526 sociale leningen toegekend, voor een bedrag van bijna 781 miljoen euro. Dat zijn er minder dan in 2018, maar er werd wel meer geld uitgeleend.

Het aantal sociale leningen lag in 2019 iets lager dan het jaar voordien, toen er 4.618 werden verstrekt. Maar met een kleine 781 miljoen euro is meer geld uitgeleend dan de ruim 769 miljoen euro van 2018.

Concreet kende het Vlaams Woningfonds vorig jaar 2.323 sociale leningen toe voor iets meer dan 407 miljoen euro, terwijl het in 2018 net geen 2.200 leningen gaf voor ongeveer 365 miljoen euro. De VMSW verstrekte vorig jaar 2.203 leningen, voor zo'n 373,5 miljoen euro. In 2018 waren dat er 2.419 voor een bedrag van ruim 404 miljoen euro.

De daling van het aantal leningen komt volgens VMSW-woordvoerster Tine Hendrickx vooral doordat minder leningen verstrekt werden voor sociale koopwoningen.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zegt dat je kan spreken van een status quo, als je de cijfers met elkaar vergelijkt. "We stellen vast dat de sociale lening nog steeds gevonden wordt door mensen die het nodig hebben. De toegevoegde waarde is wel wat kleiner geworden, daarom gaan we de rente nu bekijken", zegt hij. Er zal onderzocht worden of de rente van 2 procent voor sociale leningen verder richting de marktrente kan zakken.