Zo wordt moeilijk nieuws vertellen op het werk iets gemakkelijker

Shutterstock
De targets worden niet behaald, een collega die altijd zijn werk op anderen afschuift of toevallig altijd ziek is op de zwaarste werkdagen, er vallen ontslagen… slecht nieuws hoort bij elke werksituatie. Wie deze regels volgt zal de beste resultaten behalen.

1. Toon respect

Regel nummer één: behandel de ontvangende partij altijd met respect. Werknemers ontslaan via e-mail is bijvoorbeeld uit den boze. Je wekt zo de indruk dat mensen niet van tel zijn voor jou of het bedrijf. Een open gesprek daarentegen heeft voor beide partijen niets dan voordelen. Als ontvanger behoud je je waardigheid en als boodschapper je gerust geweten. Een studie toont bovendien aan dat werknemers die onprettig nieuws op een correcte manier vernemen, harder werken dan voorheen. Meer nog: zelfs de andere teamleden blijken beter te presteren als ze merken dat een collega respectvol behandeld werd.

2. Opvolging

De kous is niet af nadat je je kritiek hebt gespuid. Na het gesprek is het belangrijk de situatie goed op te volgen. Ga na of de problemen opgelost raken en grijp tijdig in bij complicaties. Vergeet vooral geen positieve feedback te geven wanneer de situatie verbetert.

3. Geef roddels geen kans

Denk eraan dat slecht nieuws heel wat verder reikt dan je onmiddellijke geadresseerde. Bij ontslag van een medewerker zullen bijvoorbeeld ook collega´s, klanten of investeerders willen weten wat er gaande is. Communiceer openlijk en respectvol met alle betrokken partijen.

Lees ook: in deze goedbetaalde jobs werk je van thuis

4. Probleemoplossend denken

Slecht nieuws is pas werkelijk slecht wanneer er geen oplossing voor bestaat. Opper dus tijdens het gesprek alvast ideeën om de problemen mee van de baan te ruimen. Meld je bijvoorbeeld het verlies van een belangrijke klant, bedenk dan manieren om nieuwe klanten aan trekken of bestaande te behouden.

5. Blijf positief

Alles heeft een keerzijde! Probeer ook van slecht nieuws de positieve gevolgen te zien en benadruk deze om personeel gemotiveerd te houden, zonder evenwel onrealistisch te zijn.

6. Verantwoording

Het is erg belangrijk om kritiek te motiveren. Als er iets niet goed loopt, leg dan duidelijk uit waarom. Verwijs daarbij naar concrete situaties waarin het probleem zich voordeed.

7. Bewijsmateriaal

In veel bedrijven is dit standaardprocedure, maar ook wanneer dit niet het geval is, doe je er best aan het gezegde op papier te zetten. Zo heb je steeds een tastbaar document ter staving van je ingrijpen. Dit kan tevens nuttig zijn om op een later moment te beoordelen hoe de situatie evolueert.

8. Open en eerlijk

Houd geen informatie achter de hand uit angst voor mogelijke reacties of gezichtsverlies. De feiten kunnen zo onderschat of verkeerd geïnterpreteerd worden, met alle gevolgen vandien moest wat je verzweeg alsnog bekend raken. Als je open kaart speelt, valt jou in geen geval iets te verwijten.

9. Uitstellen verboden

Schiet meteen in actie wanneer er iets niet naar behoren verloopt. Veel mensen nemen een afwachtende houding aan en koesteren de ijdele hoop dat de problemen zichzelf oplossen. De kans dat ze op die manier net verergeren is echter véél groter. Uitstellen maakt de situatie dan enkel pijnlijker en vaak ook kostelijker.

10. Geen (onaangename) verrassingen

Slecht nieuws mag nooit inslaan als een bom. Zag een werknemer de kritiek niet aankomen, scoor je slechte punten als manager. Het is immers jouw verantwoordelijkheid te coördineren en bij te sturen vóór de situatie escaleert.

Lees ook:

Met dit gedrag werk je je collega's fel op de zenuwen

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

Deeltijdse job, voltijds loon

Bronvacature.com, www.forbes.com
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.