Werkbaar Wendbaar Werk: revolutionair of lege doos?

Shutterstock
Vanaf 1 februari 2017 is de wet 'Wendbaar en Werkbaar Werk' van kracht. Maar wat verandert er nu concreet op de werkvloer?

"De arbeidsmarkt is de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Het gevolg was dat een aantal zaken - zoals glijdende werkuren - niet in een wettelijk kader waren vastgelegd. Daarom drong een hervorming van de wet uit 1971 zich op", zegt Sarah Peeters, Director bij dienstverlener Acerta Consult.

Flexibele arbeidsduur

Sarah Peeters: "Vanaf 1 februari zullen bedrijven de gemiddelde arbeidsduur van hun werknemers via flexibele uurroosters over een jaar (een kalenderjaar of 12 opeenvolgende maanden) kunnen spreiden, in plaats van per week of trimester. Hierdoor kan een bedrijf beter inspelen op piek- en dalperiodes. Voor ondernemingen die onderhevig zijn aan een wisselende of seizoensgebonden vraag naar goederen of diensten - vb. toerisme, fruitpluk,... - is dat uiteraard een groot voordeel. De flexibele arbeidsregeling moet natuurlijk wel opgenomen worden in het arbeidsreglement. En er zit ook een beperking aan: tot maximaal 45 per week. Zo'n flexibel uurrooster zal bovendien niet voor ieder bedrijf haalbaar zijn."

"Voor werknemers kan het een voordeel zijn om in bepaalde periodes van het jaar meer of minder te moeten werken. En ze krijgen iedere maand hetzelfde loon zodat er geen verrassingen meer zijn."

Op zoek naar een job met flexibele uren? Bekijk ze hier

Sarah Peeters

Glijdende werkuren

"Veel bedrijven werken nu al met glijdende werkuren, zonder dat daar een wettelijk kader voor was. Dat verandert nu. Voor de werknemer is dat zeer interessant. Hij kan in overleg met zijn werkgever - en binnen bepaalde grenzen - zelf het begin en einde van zijn werkdag bepalen, al naargelang de gezinssituatie of eigen behoeften. Veel werknemers zijn vragende partij voor glijdende werkuren maar ook hier geldt dat het systeem niet overal toepasbaar is."

100 vrijwillige, uitbetaalde overuren

"De nieuwe wet voorziet een nieuw type overuren. Tot nu toe moesten bedrijven altijd een grondige motivatie hebben om het personeel te laten overwerken. Nu niet meer. De werknemer mag 100 extra overuren per jaar presteren, als het bedrijf daaraan behoefte heeft. Deze overuren worden met een overuurtoeslag onmiddellijk uitbetaald en hoeven dus niet gerecupereerd te worden. Wij stellen immers vast dat veel werknemers liever cash ontvangen in plaats van recuperatieverlof te nemen."

Occasioneel telewerk

"In veel bedrijven mogen werknemers nu al bijvoorbeeld één dag per week thuiswerken. Nu wordt ook occasioneel telewerk mogelijk. In geval van overmacht of omwille van persoonlijke reden - ziekte van een kind, doktersbezoek, autopech,..- kan de werknemer thuis werken zonder daarvoor verlof te moeten nemen of een ziektebriefje binnen te brengen. De werknemer is wel verplicht dat occasioneel telewerk op voorhand aan te vragen en de werkgever kan dat ook weigeren. Maar het bedrijf moet die weigering altijd motiveren. En occasioneel telewerk blijft de uitzondering."

TIP: Ben jij dringend toe aan loonsverhoging? Doe snel de test. Met het Salariskompas ontdek je meteen wat je waard bent. 

Uitzendarbeid van onbepaalde duur

"Dankzij de nieuwe wet kunnen uitzendbureaus ook contracten van onbepaalde duur aanbieden. Dit zou de uitzendkrachten meer zekerheid geven. Nu al wordt uitzendarbeid vaak als een soort inloopcontract beschouwd, onder het motief instroom. Maar het is niet de bedoeling dat uitzendarbeid contracten van onbepaalde duur helemaal gaat vervangen."

Deeltijdse arbeid, tijdskrediet en vormingsdagen

De wet Werkbaar en Wendbaar werk voorziet nog enkele andere aanpassingen die pas op latere datum - wellicht vanaf april 2017 - in voege zullen treden.  

Sarah Peeters: "Er is een administratieve vereenvoudiging van deeltijdse arbeid op komst. Ook de reglementering rond tijdskrediet zal verstrengen. Nu kan iedereen tijdskrediet aanvragen en kan de werkgever dat moeilijk weigeren. In de toekomst zal tijdskrediet enkel nog mogelijk zijn als daar een in de wet vastgelegde reden voor is, zoals bijvoorbeeld zorg voor kinderen, mantelzorg,..."

"Bedrijven zullen daarnaast ook verplicht worden om gemiddeld 5 vormingsdagen per jaar per fulltime werknemer aan te bieden. Per sector zal in cao's worden vastgelegd hoe men dat concreet gaat organiseren. Maar constante bijscholing is voor werknemers vandaag enorm belangrijk om hun job te behouden én om gemotiveerd te blijven. Want mensen vinden het fijn als ze voelen dat een bedrijf in hen toekomst wil investeren."

Op zoek naar een deeltijdse job? Je vindt ze hier

Lees meer op vacature.com

Nieuw loonakkoord: wat betekent dit concreet voor jouw portemonnee?
De automatische loonindexering: hoe werkt dat precies?
Kan je werkbaar werken tot aan je pensioen?