Werk jij al te lang voor dezelfde baas? De five-year itch bestaat écht

Shutterstock
We blijven langer bij dezelfde werkgever dan 10 jaar geleden, ontdekte hr-dienstverlener Acerta. In 2009 bedroeg de gemiddelde anciënniteit nog 10 jaar. Nu ligt het gemiddelde bijna een jaar hoger: op 10 jaar en 10 maanden. Zijn we bang geworden voor verandering? Doen we onze job liever dan vroeger? Of is er iets anders aan de hand?

“Dat de gemiddelde anciënniteit is gestegen valt onder meer te verklaren door de samenstelling van de arbeidspopulatie”, nuanceert Tom Vlieghe, Director Acerta Talent Center. “Door de vergrijzing zijn er meer oudere mensen aan de slag dan er jongeren instromen op de arbeidsmarkt. Die anciens hebben vaker een langere loopbaan bij hetzelfde bedrijf achter de rug, wat het gemiddelde omhoog trekt.” Het nationaal gemiddelde vertelt dus weinig over de individuele anciënniteit van werknemers. Al signaleerde de hr-dienstverlener een aantal opvallende trends binnen bepaalde bevolkings- en arbeidsgroepen.

Jobhoppende veertigers

Wie dacht dat de jongste generatie tegenwoordig van werkgever naar werkgever hopt, heeft het bij het foute eind. “Twintigers en dertigers veranderen vandaag niet sneller van job dan vroeger. Wel zien we een grotere mobiliteit in de categorie veertig tot vierenvijftig jaar.” Een goede zaak, volgens Vlieghe. “Het bewijst dat veertigers en vijftigers vandaag sneller de stap naar een nieuwe uitdaging durven te zetten. We weten dat zij vaker op eigen initiatief hun contract beëindigen om een job te zoeken die beter past bij hun veranderde talenten, interesses of levenssituatie. Een levenslange carrière bij dezelfde werkgever is eigenlijk ietwat achterhaald. Iedereen zou zich regelmatig de vraag moeten stellen of zijn of haar job hem nog gelukkig maakt.”

Voel jij het na enkele jaren kriebelen? Neem niet meteen ontslag. Spreek je werkgever hier eerst over aan.

Tom Vlieghe

Five-year itch

Is het dan slecht om lang bij hetzelfde bedrijf te blijven? “Zeker niet! Zolang je niet vastgeroest zit en er een goede fit is met je job,” vervolgt Vlieghe. “We weten dat meer dan de helft van de werknemers na een tot twee jaar in een zelfde functie liever een nieuwe rol zou opnemen, dan de huidige te blijven uitoefenen. Het is belangrijk dat werkgevers hier oog voor hebben. Anders gaat de jobtevredenheid achteruit. We kunnen zelfs spreken van een five-year itch. Het merendeel van de werknemers die vijf jaar lang hetzelfde werk doen raken erop uitgekeken en nemen het initiatief om de onderneming te verlaten. Als je hierop anticipeert als werkgever, kan je die medewerkers in een krappe arbeidsmarkt toch houden.”

Interne mobiliteit

Voel jij het na enkele jaren kriebelen? Neem niet meteen ontslag. “Spreek je werkgever hier eerst over aan”, adviseert Vlieghe. “Zeg dat je graag extra verantwoordelijkheden zou opnemen, of pols of je leidinggevende andere mogelijkheden voor jou ziet binnen de firma. Eigenlijk zou zo’n dialoog continu aanwezig moeten zijn tussen werkgevers en werknemers, want interne mobiliteit is voor beide partijen een win-win. In grote bedrijven is die praktijk vaak iets beter ingeburgerd. Daarom zien we daar een grotere gemiddelde anciënniteit. Bij firma’s met 200 tot 499 werknemers bedraagt die 12 jaar, terwijl werknemers gemiddeld 7,5 jaar bij een firma met 10 tot 19 medewerkers blijven. Wat niet wil zeggen dat er geen kleine bedrijven zijn die met succes inzetten op interne ontwikkeling. Daarbij moet je als werknemer niet per se overstappen naar een nieuwe functie. Het kan ook gaan om nieuwe taken of rollen die je toebedeeld krijgt binnen het team.”

Financiële sector springt eruit

De gemiddelde anciënniteit in de financiële sector bedraagt volgens Acerta maar liefst 20,8 jaar. “Een echte uitschieter”, weet Vlieghe. “Dat komt omdat financiële organisaties vaak erg groot zijn, waardoor werknemers er in de loop van hun carrière een hele resem rollen kunnen vervullen. Maar daarnaast is het ook een sector met een oudere populatie, die bovendien vaak geniet van mooie voorwaarden zoals een anciënniteitsverloning. Een aantrekkelijk loonpakket kan het moeilijk maken om afstand te nemen, wat jammer is als je niet meer gelukkig bent.”

Veel verloop bij handel en diensten

Handel is een van de domeinen met de laagste gemiddelde anciënniteit. Werknemers blijven er gemiddeld 7,5 jaar bij dezelfde firma. “De retail hoort tot die categorie. Dat is traditioneel een sector met veel verloop, onder meer door de onregelmatige uren. Zodra werknemers in een nieuwe levensfase komen en bijvoorbeeld kinderen krijgen, valt het werk moeilijker te combineren met hun privéleven. Ook in de dienstensector blijven werknemers gemiddeld slechts 7,5 jaar trouw aan hun bedrijf. Al is dat doorgaans omwille van andere redenen. Denk maar aan consultancy. Veel jongeren beschouwen dat als een leerschool. Eens ze enkele jaren ervaring hebben opgebouwd, stappen ze over naar een ander domein.”

Conclusie?

Simpelweg stellen dat we vandaag allemaal langer bij dezelfde werkgever blijven, is te kort door de bocht. Maar het is wel een feit dat er een grotere focus is gekomen op jobtevredenheid. Zowel bij werkgevers als bij werknemers. Medewerkers die zich niet langer goed voelen, durven sneller nieuwe opportuniteiten opzoeken. Terwijl bedrijven die inzetten op interne mobiliteit en rekening houden met de wensen en de continue ontwikkeling van hun personeel met trouw beloond worden.

Lees meer op Jobat.be:

Carrièreswitch als zorgkundige: 50+ en zin in zorg?

Hoe trouw blijven werknemers hun werkgever gemiddeld?

Financieel expert wordt steeds meer een jobhopper

Bronjobat.be.