Wat is je opzegtermijn als je ontslag geeft/krijgt?

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw, gemeenschappelijk stelsel in verband met de opzeggingstermijnen voor zowel arbeiders als bedienden.
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw, gemeenschappelijk stelsel in verband met de opzeggingstermijnen voor zowel arbeiders als bedienden. Het is van toepassing op de werknemers die vanaf die datum in dienst werden genomen. Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst waren en ontslagen worden, is een gemengd stelsel van toepassing.

In dienst na 1 januari 2014

De duur van de opzeggingstermijn, uitgedrukt in weken, wordt bepaald op grond van je anciënniteit. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het een opzegging door de werkgever dan wel door de werknemer betreft. De anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzegging begint te lopen. 

Lees meer