Waarom zou je geld moeten krijgen voor een sabbatical?

Shutterstock
Binnenkort verdwijnt tijdskrediet zonder motief helemaal uit het sociale landschap (richtdatum voor de nieuwe regelgeving was 1 april, maar dat wordt nu uitgesteld naar - waarschijnlijk - 1 juni, nvdr). Dit zijn de politieke argumenten voor én tegen.

PRO afschaffing van het tijdskrediet zonder motief

Jan Spooren, kamerlid N-VA, burgemeester van Tervuren:
"We moeten mensen aan het werk krijgen"


"De basisproblematiek die de afschaffing van het ongemotiveerd tijdskrediet noodzakelijk maakt, is het feit dat de sociale zekerheid, onder meer door de vergrijzing, steeds moeilijker gefinancierd raakt.   Wie tijdskrediet opneemt, werkt niet, maar krijgt wel een uitkering van de RVA en de periode van afwezigheid telt daarenboven mee voor de pensioenuitbouw.  

Zo wordt de druk op het sociale zekerheidsstelsel nog groter.  

Wie wil kan nog steeds ongemotiveerd tijdskrediet opnemen, maar zal daar geen vergoeding meer voor ontvangen en het telt nog maar minimaal mee voor je pensioen. Een alternatief waar we erg voorstander van zijn, is de loopbaanrekening. Die stelt werknemers in staat bepaalde periodes meer te werken en die uren en dagen op te sparen en te gebruiken op momenten dat je anders misschien tijdskrediet zou nemen.  

De afschaffing van het tijdskrediet zonder motief geldt momenteel alleen voor de private sector. Met het oog op de eenmaking van de verschillende statuten, zal de afschaffing ook voor de publieke sector volgen."


Jan Spooren

TEGEN afschaffing van het tijdskrediet zonder motief

Celien Vanmoerkerke van de sociale studiedienst van het ABVV:
"Eén jaar op een hele carrière is niets"

"De regering vraagt mensen om steeds langer te werken en dan vinden we het niet overdreven dat werknemers op een volledige loopbaan, van vlak na het afstuderen tot hun 67ste, één jaar afwezig zijn zonder motief.  

Dat het tijdskrediet met motief uitgebreid wordt, is een goede zaak, maar het vormt geen compensatie. Je kan er immers geen tijd voor jezelf mee nemen, maar moet je afwezigheid motiveren door voor iemand anders te zorgen, bijvoorbeeld voor een jong kind of ziek familielid.  

Het argument dat het tijdskrediet zonder motief niet meer financierbaar zou zijn, klopt ook niet volgens ons. Er is al zodanig veel bespaard door de landingsbanen op te trekken van 55 naar 60 jaar dat het tijdskrediet zeker betaalbaar moet kunnen blijven. Het gaat slechts om een fractie van het totale budget voor sociale zekerheid en de optie om loopbaanonderbreking te kunnen nemen heb je echt nodig om de arbeidsmarkt draaiende te houden en mensen in staat te stellen hun privéleven te regelen.

Wie te veel hooi op zijn vork krijgt, valt anders toch vroeg of laat terug op een andere vorm van uitkering."


Celien Van Moerkerke

Word jij niet naar waarde geschat bij je huidige werkgever?

Tijd om van job te veranderen! Maak nu een profiel aan op vacature.com en wordt gevonden door meer dan 200 werkgevers.


Overweeg je om vier vijfde te gaan werken?

Vul het Salariskompas in om te bekijken welke invloed dat heeft op je huidig loon.


Lees ook:

Deze geluksvogels profiteerden als laatste van het tijdskrediet zonder motief
Het tijdskrediet afschaffen komt de werkdruk niet ten goede
Vergeet die sabbatical: tijdskrediet zonder motief verdwijnt