Waarom de Belg - met reden - niet veel van zijn loonbrief snapt

Shutterstock
Uit een nationaal onderzoek, uitgevoerd door iVox in opdracht van hr-softwareontwikkelaar Prato, blijkt dat 26,8% van de ondervraagden zijn of haar loonbrief niet volledig begrijpt. Dat is ook niet verwonderlijk. België heeft namelijk de derde meest complexe loonberekening ter wereld, na Frankrijk en Italië. Weten hoe je loon berekend wordt, is wel belangrijk, in de eerste plaats om eventuele fouten te detecteren. Hieronder ontdek je wat je op je loonfiche terugvindt en wat het betekent. 

Brutoloon

Alles begint met het brutoloon. Het is het bedrag dat je verdient voor aftrek van de belastingen en de socialezekerheidsbijdragen. Het brutoloon omvat niet enkel de vergoeding voor de dagen/uren die je gewerkt hebt, maar ook de vergoedingen of toeslagen voor bepaalde betaalde afwezigheden, zoals vakantiedagen, ziektedagen, overuren, bonussen … Bekijk hier een voorbeeld van een loonbrief.

RSZ-bijdragen

Zoals iedereen (hopelijk) wel weet, is het niet je brutoloon dat op je rekening terechtkomt. In de eerste plaats worden van dat brutoloon socialezekerheidsbijdragen of RSZ-bijdragen afgetrokken. Van deze bijdragen worden de pensioenen, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag betaald. Voor bedienden bedragen de bijdragen 13,07 % van het brutoloon. Dat geldt ook voor arbeiders, maar voor hen wordt het berekend op 108 % van het brutoloon. Dat compenseert het feit dat van het enkel vakantiegeld van arbeiders geen bijdragen worden afgetrokken. Lees hier meer over RSZ.

Op deze regel gelden echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de ‘werkbonus’ voor wie niet veel verdient. Kom jij hiervoor in aanmerking, dan wordt dat ook vermeld op de loonfiche.

Belastbaar loon

Het brutoloon verminderd met de RSZ-bijdragen vormt het belastbaar loon. Dat belastbaar loon wordt nog aangevuld met loonelementen die zijn vrijgesteld van RSZ, zoals het privégebruik van de bedrijfswagen. Hierop moet je dus geen RSZ-bijdragen betalen, maar wel belastingen.

Bedrijfsvoorheffing

Op je belastbaar loon wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat kan je zien als een voorschot op je personenbelasting. Dit bedrag wordt dus verrekend bij de belastingaanslag. De bedrijfsvoorheffing is niet voor iedereen gelijk. Ze wordt mee bepaald door je burgerlijke staat, al dan niet kinderen ten laste …

Nettoloon

Na aftrek van de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing bekom je je nettoloon. Eventueel kan dit nettoloon nog verhoogd worden, bijvoorbeeld in het geval van een sociaal abonnement of de terugbetaling van gemaakte kosten. Let wel, het bedrag dat uiteindelijk op jouw rekening wordt betaald, zal waarschijnlijk lager zijn dan je nettoloon. Je werkgever zal immers nog bepaalde inhoudingen doen, zoals je eigen bijdrage voor het gebruik van een bedrijfswagen, voor maaltijdcheques en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

Het mag duidelijk zijn dat je loonfiche ontcijferen niet altijd eenvoudig is, maar een correct berekend loon is uiteraard essentieel. Aarzel dus niet om bij vragen contact op te nemen met je hr-verantwoordelijke of werkgever.

Verdien jij genoeg? Bereken het met de Jobat Loonwijzer.

Lees meer op Jobat.be:

Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?

5 vaak gehoorde ‘weetjes’ over je salaris die je beter niet gelooft

Wat verdient een job in de logistiek?

Bronjobat.be.