Voortaan uitzendkrachten met contracten van onbepaalde duur?

photo_news
Vakbonden en werkgevers zijn onderhandelingen begonnen over de mogelijkheid om uitzendkrachten een contract van onbepaalde duur te geven. Dat meldt sectorfederatie Federgon.

Een contract van onbepaalde duur tussen een uitzendkracht en een uitzendbedrijf kan vandaag in ons land niet. In onder meer Frankrijk, Duitsland of Nederland kan dit wel al langer. De wet Peeters rond werkbaar en wendbaar werk maakt nu een opening. Voorwaarde is wel dat vakbonden en werkgevers het onderling eens raken.

Dat overleg is sinds kort opgestart, aldus Herwig Muyldermans, algemeen directeur van sectorfederatie Federgon. Bij de vakbonden is er evenwel "matig enthousiasme", aldus nog Muyldermans.

"Heel wat voordelen"

Toch ziet de sector heel wat voordelen. De uitzendkracht kan terugvallen op de zekerheid van een vast contract bij het uitzendbedrijf. Het uitzendbedrijf kan een nauwere band scheppen met de uitzendkracht, en bijvoorbeeld op langere termijn investeren in vorming. "Dat zorgt ook voor betere uitzendkrachten. Iedereen is dus gelukkig: de uitzendkracht, het uitzendbedrijf en de klant waar de uitzendkracht aan de slag gaat", argumenteert Muyldermans.

De uitzendkrachten zullen kunnen rekenen op een basisloon dat wordt onderhandeld met het uitzendkantoor. Als ze een contract bij een klant invullen, worden ze vergoed volgens het sectorloon.
Volgens Paul Verschueren, hoofd van de Federgon-studiedienst, zal uiteindelijk een beperkt aantal uitzendkrachten een contract van onbepaalde duur krijgen. Hij denkt in eerste instantie aan jongere uitzendkrachten met een schaars profiel, zoals technici of ingenieurs.

ABVV sabelt voorstellen neer

De socialistische vakbond reageert fel. "Matig enthousiasme? Geen enthousiasme", aldus een geërgerde Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale van de socialistische vakbond en ABVV-spreekbuis voor de interimsector. Hij ontkent dat er sprake is van overleg. "We hebben ons bereid getoond te luisteren naar Federgon. Maar ik heb geen mandaat om te onderhandelen. Ik ben ook niet overtuigd van het nut van contracten van onbepaalde duur in de sector en van de meerwaarde."

Volgens de vakbond zou een contract van onbepaalde duur voor uitzendkrachten neerkomen op het "betonneren van flexibiliteit en precaire situaties". Van Heetvelde: "Natuurlijk willen wij contracten van onbepaalde duur. Maar bij de gebruikende bedrijven, niet bij de uitzendkantoren."

Nog volgens de vakbond komt het basisloon dat Federgon wil uitbetalen tussen contracten neer op het absolute minimumloon. Ook vreest de vakbond dat de sector tussen twee contracten door gebruik zal willen maken van economische werkloosheid.

Tijd voor een nieuwe uitdaging?
Bekijk het volledig jobaanbod op vacature.com
Bekijk jobs