Samenwerking tussen diensten helpt derde 'arbeidsongeschikte' werkzoekenden weer aan job

belga
De voorbije vier jaar zijn meer dan 10.000 'arbeidsongeschikte' mensen doorverwezen naar arbeidsbemiddelaar VDAB, in het kader van een samenwerking met onder meer het Riziv en de ziekenfondsen. Een op de drie daarvan is weer aan het werk, zo meldt de VDAB.

In het project, waaraan ook de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidshandicap (GTB) deelneemt, krijgt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een belangrijke rol. Hij maakt samen met de werkzoekende de eerste inschatting om een traject naar werk op te starten.

Deelnemen aan maatschappij

Van oktober 2012 tot en met oktober 2016 werden zo 10.579 arbeidsongeschikte mensen doorverwezen naar de VDAB. Daar wordt bekeken waar de betrokkene nood aan heeft om opnieuw aan het werk te raken. Vaak doorloopt de persoon een opleidingstraject.

"Met het akkoord van de betrokkene doen we een beroep op de kennis van VDAB en GTB om mensen bij de hand te nemen en de weg te tonen om - op hun eigen niveau - opnieuw deel te nemen aan de maatschappij", omschrijft Luc Van Gorp, die spreekt namens de Vlaamse ziekenfondsen, het proces.

Luc Van Gorp
Photo News Luc Van Gorp

Succes

De samenwerking is een succes, zegt de VDAB, want een op de drie doorverwezen mensen is opnieuw aan het werk. "Arbeidsongeschikt zijn betekent niet altijd dat je niet kunt werken. Het is vaak zelfs belangrijk om de stap naar werk zo snel mogelijk te zetten. Het bevordert sociale contacten én het herstelproces", stelt Fons Leroy, de gedelegeerd bestuurder van de VDAB.

Het Riziv financiert alle erkende trajecten en opleidingen. Voor 2017 is in 18 miljoen euro voorzien.

Fons Leroy in 2010.
Photo News Fons Leroy in 2010.