Professor Hans De Witte: “Privéleven bepalend voor burn-out? Nee, oorzaak ligt op het werk”

jcomp
Er wordt wel vaker beweerd dat het privéleven mee bepaalt of je een burn-out krijgt. Professor Hans De Witte is het daarmee helemaal oneens. Het privéleven kan het herstel van een burn-out volgens hem wel makkelijker of juist moeilijker maken. “Maar dat is iets anders dan zeggen dat het een burn-out veroorzaakt.”

Hans De Witte, professor arbeidspsychologie (KU Leuven): “Ik krijg heel vaak te horen dat het privéleven een heel belangrijke rol speelt in het ontstaan van burn-out. Sommigen zeggen zelfs dat burn-out in essentie ontstaat uit de privésituatie en met het werk niets te maken heeft. Maar dat is absolute nonsens. Ik weet dat ik mij als wetenschapper voorzichtig moet uitdrukken, maar het is gewoon niet waar.” Tip: Download hier de praktische gids “Eerste hulp bij burn-out” en lees wat je kan doen als je zelf kopje onder dreigt te gaan.

Werkgerelateerd

“Burn-out ontstaat door overbelasting op het werk, het is een werkgerelateerde aandoening. Dat wil zeggen: veel te veel werkeisen en te weinig hulpbronnen. Werkeisen zoals werkdruk putten je uit, hulpbronnen zoals autonomie helpen je daarmee om te gaan. Men zegt wel eens dat onderzoek aantoont dat burn-out samenhangt met werk-privébalans. Maar in de studies vraagt men bijvoorbeeld: ‘Heb je tijd nodig om te herstellen als je thuiskomt van je werk?’ In feite meet je dan de gevolgen van zwaar belastend werk op het gevoel dat iemand heeft bij thuiskomst.”

Thuissituatie

“Natuurlijk speelt onze thuissituatie mee. Dat is evident. Laat ik een vergelijking maken: wanneer ik heel moe en overbelast thuiskom van mijn werk, dan heb ik tijd nodig om te recupereren. Maar als de thuissituatie ook helemaal gevuld is met problemen, kan ik natuurlijk niet recupereren. Dan speelt die wel een rol, maar niet als oorzaak.”

Mensen brengen veel meer problemen van het werk mee naar huis dan omgekeerd.

Professor Hans De Witte

Problemen mee naar huis

“Klassiek trekken werkgevers de paraplu open. Ze zeggen dat mensen hun problemen van thuis meebrengen naar het werk, waardoor ook problemen op het werk ontstaan. Maar uit onderzoek weten we dat het omgekeerd is: mensen brengen veel meer problemen van het werk mee naar huis dan omgekeerd. Heb je zeer belastend werk, maar kom je ‘s avonds thuis in een gezin waar je kan herstellen? Dan zal je minder snel een burn-out hebben. Hetzelfde geldt voor de persoonskenmerken: ook zij bepalen of iemand meer of minder last heeft van belastende werkomstandigheden. Maar dat is iets anders dan zeggen dat ze een burn-out veroorzaken.”

Onthechting

“Hobby’s, sport en activiteiten in verenigingen kunnen het psychisch herstel van belasting op het werk verhogen. Dat noemen we psychologische onthechting: dingen doen die helemaal anders zijn dan wat je op het werk doet. Een harmonieuze gezinsrelatie, goede sociale contacten en ondersteunende relaties zijn ook van belang. Maar als je preventief wil werken rond burn-out, dan moet je iets doen aan de werksituatie die burn-out doet ontstaan. Natuurlijk is het daarnaast ook zinvol om het individu te trainen.”

Download hier de burn-outgids.

Lees meer op Jobat.be:

7 misverstanden over burn-out

Hoe onderscheid je een burn-out van een depressie?

Hoe trouw blijven werknemers hun werkgever gemiddeld?

Bronjobat.be.