Gesponsorde inhoud

Operatoren Tony, Jonas en Bart interviewen hun eigen CEO

Jan Goossens: “Digitalisering zal altijd ten dienste staan van de mensen. Uiteindelijk moet je altijd terugvallen op de kwaliteit en motivatie van je medewerkers.”
Aquafin Jan Goossens: “Digitalisering zal altijd ten dienste staan van de mensen. Uiteindelijk moet je altijd terugvallen op de kwaliteit en motivatie van je medewerkers.”

Of ze hun eigen grote baas wilden interviewen? Daar moesten operatoren Tony, Jonas en Bart niet lang over nadenken. Ze waren enthousiast over de nieuwe rubriek in MARK Magazine waarbij medewerkers hun CEO alles mogen vragen. En dus vroegen ze Jan Goossens van Aquafin de kleren van het lijf. Figuurlijk toch.

Een kleine twintig vragen hadden de drie operatoren van waterzuiveraar Aquafin ons op voorhand al gemaild. ‘Vragen aan den baas’ stond er bovenaan het document. Twee dagen later zaten we, met de nodige social distancing in acht genomen, in een zaaltje in hun waterzuiveringsstation in Hoogstraten. Veel wederzijds respect merkten we tijdens hun interview, met deze vragen.

Hoe ben je aan deze baan gekomen?

“Door te solliciteren, een viertal jaar geleden. Een rekruteringsbureau vroeg me om deel te nemen aan de selectieprocedure. Daarvoor werkte ik in de chemische sector bij BASF en bij een industriële waterzuiveraar.

Wie mij kent, is niet verbaasd dat ik bij Aquafin terechtgekomen ben. Ik ben immers altijd met aquariums, vissen en proper water in de weer geweest. Op mijn zes jaar ging ik met een schepnet en melkkan stekelbaarsjes scheppen. In mijn woonkamer staat vandaag een aquarium van 500 liter en ik heb een eigen vijver.”

Hoe zie jij onze job als operator in de toekomst evolueren?

“Digitalisering staat voorop. De controle en aansturing van waterzuivering zal altijd meer geautomatiseerd worden. Dat heeft voordelen naar stabiliteit en efficiëntie. Maar operatoren mogen hun kennis niet verliezen. Je wilt niet dat er ergens een machine staat te draaien, terwijl niemand weet wat die precies doet. De kennis, de ervaring en het inzicht in het proces moet altijd bij onze mensen blijven. Niet alleen om storingen op te lossen, maar ook om te innoveren. Innovatie komt vanuit de mensen en zit vaak ook in heel kleine en praktische zaken. Daarnaast denk ik dat specialisatie ook wel belangrijker wordt, omdat de hele scope anders niet meer behapbaar is voor de doorsnee operator.”

Maar digitalisering zal altijd ten dienste staan van de mensen. Uiteindelijk moet je altijd terugvallen op de kwaliteit en motivatie van je medewerkers. Naast digitalisering wordt daarom inclusief personeelsbeleid de tweede belangrijke hefboom: talent dat in onze eigen mensen zit nog beter benutten. En nog breder inzetten op talent van buitenaf om ons te versterken. Wij blijven voortdurend mensen aannemen.”

Digitalisering of niet, Aquafin is permanent op zoek naar operatoren om zijn dagelijkse werking te garanderen. Bekijk de jobs hier!

Hoe heb je als CEO de coronaperiode beleefd en wat zal hierdoor veranderen?

“Toen het begon, dacht ik dat ik, door het wegvallen van alle externe afspraken, de rustigste tijd van mijn leven zou beleven. Al snel werd ik evenwel langs alle kanten met alle mogelijke problemen en te nemen maatregelen geconfronteerd. De waterzuivering moest blijven draaien, want dat is een essentiële dienstverlening. De snelheid waarmee onze teams zich hebben aangepast en initiatief hebben genomen, bijvoorbeeld in social distancing, was indrukwekkend. Mijn hoofdbezorgdheid was de veiligheid van onze eigen mensen. We wisten eerst ook niet hoe besmettelijk afvalwater is, dat bleek nadien gelukkig geen risico. De eerste weken geraakten we ook niet aan de juiste beschermingsmiddelen. Ik ben toen zelf beginnen rond te bellen, tot bij mijn vorige werkgever toe, om aan de noodzakelijke mondmaskers te geraken. Met andere nutsbedrijven maakten we ook snel werk van een gemeenschappelijke leidraad voor aannemers van rioleringsprojecten. Ik was vooral extern actief.”

“De collega’s van ons hoofdkantoor zijn van dag op dag thuis gaan werken. Ondertussen hebben we beslist dat ze na corona één of twee dagen in de week thuis kunnen werken. De bezorgdheid was wel dat onze organisatie in twee groepen zou uiteenvallen: de medewerkers die echt naar buiten moesten voor hun job, zoals jullie. En anderzijds zij die thuis mochten werken. Met beide groepen hebben we bewust goed contact gehouden. Gelukkig werd die bezorgdheid niet bevestigd en ervaar ik eigenlijk een nog grotere betrokkenheid en een grote fierheid over ons werk en een wederzijds respect tussen de collega’s.”

Wat vind je moeilijk aan deze job?

“Ik vind mijn job heel boeiend door de breedte ervan. Het is niet alleen technisch, maar gaat ook over HR en de toekomst en dat in een kader van ecologische vooruitgang en proper water. Ik doe mijn job heel graag. Moeilijk vind ik soms de traagheid die ermee gepaard gaat. Dan bedoel ik niet zozeer binnen Aquafin zelf, maar vooral de traagheid van de nutswereld om nauwer samen te werken of, wat mij betreft, zelfs verder te integreren. Vlaanderen is niet zo groot, maar uiteindelijk zijn er honderd spelers die iets met riolering te maken hebben. Iedereen doet zijn best, maar de versnippering is groot. We zetten niettemin stappen vooruit om projecten beter op elkaar af te stemmen. Maar de snelheid waarmee problemen zoals droogte en watertekort als gevolg van de klimaatopwarming toenemen, ligt hoger dan de maatregelen die ertegen genomen worden. Ik heb bij Aquafin al drie droge zomers meegemaakt. Er is al veel overlegd en men is van goede wil, maar het zetten van concrete stappen mag zeker een versnelling hoger.”

Wat motiveert je?

“De meeste voldoening haal ik uit de interactie met de mensen. Ik heb een goed directiecomité dat elkaar goed verstaat. Maar evengoed kan ik voldoening halen uit moeilijke discussies met collega’s, zoals over het doorvoeren van grote veranderingen of iets heel concreets als veiligheidsafspraken. Uit het counteren van de weerstand die zoiets oproept of zelfs uit terechte kritiek kan ik voldoening halen, als ik ’s avonds naar huis rij.”

Onder de indruk van deze CEO zijn aanpak en omgang met medewerkers? Bekijk hier welke jobs er openstaan bij Aquafin.