Ontslag gekregen? Hier heb je recht op

Wie zijn ontslag krijgt, hoeft in de meeste gevallen nog niet onmiddellijk zijn boeltje te pakken
Shutterstock Wie zijn ontslag krijgt, hoeft in de meeste gevallen nog niet onmiddellijk zijn boeltje te pakken
Een ontslagbrief gaat vaak vergezeld van een stortbui aan emoties. Dankzij een stevig arsenaal wetten staan afgedankte werknemers gelukkig niet letterlijk op straat. Een overzicht van je rechten na ontslag.

Opzeggingstermijn

Wie zijn ontslag krijgt, hoeft in de meeste gevallen nog niet onmiddellijk zijn boeltje te pakken. De wet dicteert namelijk een opzeggingstermijn. De lengte daarvan varieert van 1 tot 65 weken, afhankelijk van je anciënniteit in het bedrijf. Het begin en einde van de opzegtermijn moet je baas, net als je ontslag zelf, via een aangetekende brief meedelen. De opzegtermijn gaat pas in de maandag volgend op de week waarin je het officiële bericht ontving en tot het einde van de opzegtermijn blijf je gewoon op post. Je arbeidscontract blijft dan van kracht. De partijen kunnen wel overeenkomen dat de werknemer vrijgesteld zal zijn van prestaties gedurende de opzeggingstermijn. Het loon wordt in die periode dan zoals gebruikelijk uitbetaald.

Ving je arbeidscontract aan vóór het eenheidsstatuut van 1 januari 2014, gelden er andere regels voor de berekening van je opzeggingstermijn. Via onze opzegwijzer bereken je de precieze lengte.

TIP: bereken hier je opzeggingstermijn

Opzeggingsvergoeding

Als je baas geen (rechtmatige) opzeggingstermijn voorziet, stop de arbeidsovereenkomst onmiddellijk. Indien er geen dringende reden is tot ontslag heeft de werknemer dan recht op een opzeggings- of verbrekingsvergoeding. Het bedrag daarvan is gelijk aan het loon dat je zou ontvangen tijdens de opzeggingstermijn, vermeerderd met het gros van de extralegale voordelen. 

Gegronde reden

Sinds 1 april 2014 heeft elke werknemer uit de privésector ook het recht om de concrete reden van zijn ontslag te kennen. Je baas moet het ontslag motiveren op je C4 en mag uiteraard niet discrimineren. Ontslaat hij bijvoorbeeld een oudere werknemer omdat hij die niet meer vindt passen in een jong team, kan de betrokken werknemer een vergoeding voor ‘kennelijk onredelijk ontslag’ claimen via de rechtbank. Ook werknemers die beschermd zijn tegen ontslag, zoals zwangere vrouwen, maken aanspraak op een extra schadevergoeding. 

Lees ook:  Onverwachts ontslag gekregen? Met deze tips kom je er weer bovenop

Outplacement

Sommige ontslagen werknemers hebben recht op outplacement. Dan krijgen ze tijdens de opzeggingstermijn professionele begeleiding richting een nieuwe job. Dit kan wettelijk opgelegd zijn of vrijwillig aangeboden door de werkgever. Doorgaans geldt wettelijk outplacement wanneer het ontslag niet om dringende reden is en de werknemer een opzeggingstermijn van 30 weken of meer geniet, of hij ouder is dan 45 jaar. 

Sollicitatieverlof

Tijdens de opzeggingstermijn krijgen werknemers ook sollicitatieverlof. Je mag dan met behoud van loon wekelijks één of twee halve dagen afwezig zijn van het werk om te solliciteren, ongeacht of dat is om een cv op te stellen, motivatiebrieven te schrijven of naar een sollicitatiegesprek te gaan. Wie deeltijds werkt geniet sollicitatieverlof in verhouding tot zijn arbeidsduur.

C4

Heb je bij de verbreking van je arbeidscontract nog geen ander werk, kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen. Je moet je dan eerst en vooral inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Met dit bewijs en met het ontslagformulier (C4) dat je baas je moet bezorgen, kan je dan bij een uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) een dossier opstarten. RVA beslist daarop binnen de maand of je recht hebt op een uitkering en wat het bedrag zal zijn.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er nog een hoop uitzonderingen en achterpoortjes. Voor specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf in moeilijkheden verkeert en personeelsleden met ‘brugpensioen’ (tegenwoordig: stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) wil sturen of bij tijdelijke werkloosheid, gelden afwijkende regels.

Afhankelijk van de context zijn er bijzondere vormen van ontslag mogelijk waar bijvoorbeeld geen of verminderde opzeggingstermijnen of -vergoedingen gelden. Denk aan ontslag om dringende redenen (op staande voet), collectief ontslag of ontslag door de werknemer zelf. 

Meer weten? DOWNLOAD GRATIS ons e-book ‘Ontslag volgens de letter van de wet: enkele praktische zaken op een rij’.

Lees ook:

Zo schrijf je een goede ontslagbrief

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

Deze soorten ontslag bestaan er

Bronvacature.com.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.