Nieuw systeem van wijk-werken moet langdurig werklozen aan job helpen

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA)
belga Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA)
Het Vlaams Parlement heeft vandaag het licht op groen gezet voor het systeem van wijk-werken. Dat moet het bestaande PWA-stelsel vervangen vanaf 2018. Met wijk-werken wil de regering bepaalde langdurig werklozen op weg helpen in hun traject naar werk. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stemden voor, oppositiepartij sp.a stemde tegen en oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang onthielden zich.

Met de zesde staatshervorming kwam de werking van PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) over naar Vlaanderen. Maar het bestaande PWA-systeem was aan hervorming toe. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters werkte het nieuwe systeem van wijk-werken uit. Het gaat volgens hem om een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Twaalf maanden

Wijk-werkers zullen een beperkt aantal uren kunnen presteren in een specifieke, toegankelijke werkomgeving en zullen daarvoor ook een kleine vergoeding krijgen bovenop de werkloosheidsuitkering. Bedoeling is dat de betrokkenen binnen of na 12 maanden de volgende stap kunnen zetten in een traject naar werk (bv. een stage of een opleiding).

2018

Het nieuwe systeem moest eigenlijk al starten op 1 juli 2017. Maar er was hier en daar ongerustheid over het systeem, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs waar men vreesde voor de continuïteit en de prijs van de buitenschoolse kinderopvang. Muyters besliste daarom de invoering van het nieuwe systeem met een half jaar uit te stellen, met name tot januari 2018.

"Competenties aanreiken"

Muyters: "In plaats van mensen eeuwigdurend in een statuut te plaatsen, kiezen we ervoor om hen sterker te maken en competenties aan te reiken zodat ze op een dag hun weg kunnen vinden naar een andere job."

Bedoeling is dat er op korte termijn ook meer duidelijkheid komt over de versterking van de zogenaamde werk-zorgtrajecten. Dat zijn trajecten gericht op de tewerkstelling voor wie niet terecht kan in het normale economische circuit. Dat systeem moet het sluitstuk vormen voor mensen die niet in de systemen van wijk-werken of in tijdelijke werkervaring terechtkunnen.