Ignace Glorieux: "Ons werkregime moet grondig aangepast worden"

Shutterstock
Is het afschaffen van het tijdskrediet zonder motief een beroving van onze vrijheid, of een realistische maatregel om onze economie draaiende te houden? Volgens VUB-socioloog Ignace Glorieux is die vraag eigenlijk naast de kwestie.

Er een jaartje tussenuit knijpen om even op adem te komen, weg van de dagelijkse ratrace, zit er binnenkort niet meer in (richtdatum voor de nieuwe regelgeving was 1 april, maar dat wordt nu uitgesteld naar - waarschijnlijk - 1 juni, nvdr). Het tijdskrediet zonder motief werd sinds 2015 al niet meer vergoed door de RVA, maar nu wordt het volledig afgeschaft. 

"Vroeger was ik ervan overtuigd dat tijdskrediet goed was. Als je wil dat mensen langer werken, moet je ze toch de kans geven om te rusten of om zich te heroriënteren? Maar hoe meer we dat onderwerp onderzochten, hoe meer ik van dat idee afstapte", aldus Glorieux.

Niet omdat hij gefrustreerd raakte door al die mensen die op kosten van de samenleving op wereldreis gingen. "Die gevallen zijn de uitzonderingen", lacht hij. "De meeste werknemers die tijdskrediet nemen, hebben daar wel degelijk een maatschappelijk aanvaarde reden voor. Mannen gaan vaak een opleiding volgen. Haast alle vrouwen die gesubsidieerd minder gaan werken, willen meer tijd voor de kinderen en voor het huishouden. Maar het is een feit dat je heel snel gewoon gewoon raakt aan vrije tijd. Je gaat alsmaar meer taken opnemen. Als je daarna weer voltijds aan de slag moet, wordt het nog lastiger dan voordien. We zien dus dat veel dames na hun tijdskrediet hun job deeltijds blijven uitoefenen, maar dan met inlevering van loon."


Totaalplaatje

Het tijdskrediet voor opleiding of zorg, zoals de professor hierboven omschrijft, blijft bestaan. "Maar op lange termijn is dat dus geen oplossing. Wie even in de watten wordt gelegd, krijgt het nadien nog veel moeilijker als hij of zij terug volle gas moet geven." 

Daarom pleit de professor voor een grondiger hervorming van ons werkregime. "We moeten stoppen met ons blind te staren op tijdelijke onderbrekingen, maar het totaalplaatje zien. Onze balans werk-gezin is in gevaar. Vroeger duurden werkdagen langer, maar nu hebben beide partners een inkomen, waardoor in gezinnen met twee ouders dikwijls meer dan 70 uur wordt gewerkt. Natuurlijk is de druk dan erg hoog. Waarom zouden mannen en vrouwen niet gewoon vier dagen per week werken, in plaat van vijf? Dertig uur. Standaard, voor iedereen. Dat zou de gelijkheid tussen beiden ten goede komen én het zou de nood aan tijdskrediet met én zonder motief verlagen."

Om dat mogelijk te maken, hebben we echter een mentaliteitsverandering nodig. "We werken steeds harder om ons meer te kunnen permitteren: een groot huis, veel reizen ... Het leven is niet duur geworden, wij zijn duur gaan leven! We moeten leren om tevreden te zijn met minder. Nu werken we ons te pletter, tot we pauze nodig hebben. Nee, laten we proberen om de werkdruk omlaag te krijgen. Ik weet dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar ik vrees dat het de enige oplossing is."


Word jij niet naar waarde geschat bij je huidige werkgever?

Tijd om van job te veranderen! Maak nu een profiel aan op vacature.com en wordt gevonden door meer dan 200 werkgevers.


Overweeg je om vier vijfde te gaan werken?

Vul het Salariskompas in om te bekijken welke invloed dat heeft op je huidig loon.


Lees ook:

Deze geluksvogels profiteerden als laatste van het tijdskrediet zonder motief
Tijdskrediet zonder motief afgeschaft: argumenten pro en contra
Vergeet die sabbatical: tijdskrediet zonder motief verdwijnt