Het bewijs: onze arbeidsmarkt discrimineert

- Verkoopster houdende de Hoofddoeken 
- Vendeuse portant le foulard 

14/3/2017

Brussels, Belgium 
pict. by Christophe Licoppe © Photo News
Photo News - Verkoopster houdende de Hoofddoeken - Vendeuse portant le foulard 14/3/2017 Brussels, Belgium pict. by Christophe Licoppe © Photo News
Mensen met een migratieachtergrond worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd. Wetenschappelijk onderzoek levert regelmatig feiten en cijfers op die dat bevestigen, zo blijkt uit dit overzicht van – enkel – de laatste acht jaar (het gaat verder terug).

Mei 2009

In België voelt één op drie moslims van Noord-Afrikaanse origine zich slachtoffer van discriminatie. Bij de moslims van Turkse origine is dat één op vijf. De discriminatie is het grootst op de arbeidsmarkt en jongeren voelen zich vaker gediscrimineerd.

Juni 2009

Allochtone schoolverlaters hebben minder kans op een job. En als ze een job vinden, zijn de werkomstandigheden slechter en het prestige lager. De oorzaken zijn de grotere schoolachterstand en het hoger aantal schoolverlaters zonder diploma. En die worden op hun beurt beïnvloed door de sociale en etnische achtergrond.

Lees ook: Hierop letten rekruteerders en CEO's tijdens een sollicitatiegesprek

November 2011

Niet-Europese allochtonen hebben zeven keer minder kans om een betaalde job te vinden dan autochtonen, blijkt uit het gelijkekansenrapport van de Universiteit Antwerpen en de UHasselt. 40 procent van hen denkt dat zij kansen missen door hun etnische herkomst. 25 procent van de Vlamingen ziet er bovendien geen graten in dat mensen met vreemde roots minder kans maken op werk.

November 2011

Slechts iets meer dan de helft van de Belgische bedrijven (57 procent) stelt mensen met een migratieachtergrond tewerk. Ook andere kansengroepen, zoals langdurig werklozen (37 procent) en andersvaliden (28 procent), worden in beperkte mate aangeworven. 41 procent van de werkgevers vindt nochtans dat allochtonen veel kans maken om te worden aangeworven, 19 procent geeft toe dat dat moeilijk ligt. De werknemers zelf vinden slechts voor 10 procent dat allochtonen gemakkelijk worden aangeworven.

Werkgevers blijken volgens het onderzoek geen al te hoge pet op te hebben van de arbeidsethiek van allochtonen. Zeven op tien werkgevers vinden dat allochtonen te weinig inzet en motivatie vertonen.

September 2013

De aard van selectietests kan mensen met een migratieachtergrond benadelen. Bij enkele vaak gebruikte tests hebben ze minder kans op slagen hebben, zo blijkt uit een onderzoek van de UGent in opdracht van Jobpunt Vlaanderen.

November 2013

Vlaamse jongeren met Turkse roots dromen vooral van een leven in Turkije. De respondenten waren vooral hoger opgeleiden die de discriminatie op de Belgische arbeidsmarkt als hoofdreden opgaven.

Maart 2014

Drie maanden na hun afstuderen hebben laagopgeleide allochtone meisjes 30 % meer kans om niet aan de slag te zijn dan laagopgeleide autochtone meisjes. Bij jongens is dat verschil slechts 17 %. Maar bij werkzoekenden die met succes hoger onderwijs volgden is het verschil dan weer groter bij jongens dan bij meisjes.

Maart 2017

Kandidaten met een vreemde naam hebben 30 % minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek bij bedrijven die opdrachten voor de stad Gent uitvoeren. Nochtans verbinden die contractanten zich tot het naleven van de anti-discriminatieclausule van de stad.

Hulp nodig bij het solliciteren? Neem dan snel eens een kijkje op onze tools & testen pagina. Daar vind je de ultieme toolkit voor een geslaagde carrière.

Lees ook:

Nergens zoveel etnische arbeidsdiscriminatie als in ons land

Vlamingen vs. Walen: je vindt geen 7 verschillen

Seksisme op de Belgische werkvloer: vrouwen getuigen

Bronnen: vacature.com,  Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten, VUB, UHasselt en Universiteit Antwerpen,  UGent, Tempo-Team, Steunpunt Integratie en Inburgering (Universiteit Antwerpen)
22 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • willy van der Wijk

  wat gaat de plaatselijke bevolking doen als de migranten alles overnemen?

 • Jeff Smulders

  Ik voelde me volstrekt niet schuldig als ik ze niet aanneem, geven altijd problemen, heel het bedrijf moet zich aanpassen aan 1 persoon. En ze verwachten het loon van een manager te krijgen ik wens ze succes met solliciteren en wat de discriminatie betreft dat is het niet, het is de realiteit dat ze dit zelf in de hand werken.

 • Kristof Verheyen

  En altijd maar ons schuldgevoelens aansmeren. Het houdt niet op.

 • Yvo Verherstraeten

  De baas neemt aan wie hij wil en daar heeft niemand iets op te zeggen.

 • PHILIPPE LEEMANS

  en bij een zoektocht naar een betaalbaar huis, worden de Belgen gediscrimibeerd, wie helpt daar