Help, mijn baas vermindert mijn loon! Kan dat zomaar?

Jouw werkgever kan niet zomaar jouw loon verminderen.
Pexels Jouw werkgever kan niet zomaar jouw loon verminderen.
Veel bedrijven hebben het moeilijk momenteel. Besparingen loeren om de hoek en dan komen soms ook de lonen in het vizier. Maar mag jouw werkgever zomaar jouw loon verminderen? Jobat.be zocht het uit.

Het akkoord van de werknemer is WEL verplicht

Een werkgever en een werknemer kunnen onderling overeenkomen om het loon tijdelijk of definitief te verminderen. Dat akkoord mag wel niet strijdig zijn met hogere rechtsnormen, zoals de minimumlonen uit de cao. Je krijgt dus altijd het minimumloon volgens de sectorale of ondernemings-cao. Zonder akkoord van de werknemers is deze maatregel onmogelijk.

Daarnaast kunnen een werkgever en een werknemer ook een onderlinge afspraak maken over het al verworven loon. Dit noemt men de afstand van rechten. Het gaat om een reeds verworven recht, niet over het toekomstig loon. De werknemer doet vrijwillig afstand van het recht op betaling van het loon. Het kan daarbij gaan om het volledige loon of een gedeelte. De werkgever hoeft dat bedrag dan niet meer te betalen.

Verdien jij genoeg? Vergelijk hier je loon

Het akkoord van de werknemer is NIET nodig

De werkgever kan ook zijn werknemer in het systeem van tijdelijke werkloosheid plaatsen. Dat kan zonder het akkoord van de werknemer. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst en er wordt in die periode geen loon betaald. De werknemer krijgt in die periode een uitkering van de RVA.

Er bestaan twee soorten van tijdelijke werkloosheid. Het eerste systeem is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarbij gaat het om een plotse, onverwachte gebeurtenis, zoals de coronacrisis er een is. Nog minstens tot 31 mei wordt het begrip ‘overmacht’ door de overheid soepel toegepast. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwt men momenteel als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Kan een bedrijf haar werknemers tijdelijk minder werk geven door een vermindering van de productie, de bestellingen of de omzet? Dan kan het tijdelijke werkloosheid om economische redenen inroepen. Denk maar aan het voedingsbedrijf dat veel minder bestellingen krijgt door de horecasluiting. Als de oorzaak bij de coronacrisis ligt, dan raadt de overheid trouwens aan om te kiezen voor tijdelijke werkloosheid om overmacht.

Normaal gezien krijg je bij tijdelijke werkloosheid een uitkering die gelijk is aan 65% van je gemiddelde begrensde loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Maar tijdens de coronacrisis (tot 30 juni 2020) wordt dat bedrag naar 70% gebracht. Op het bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Langdurig ziekteverzuim nooit zo hoog in België

Minder loon door (tijdelijke) werkloosheid? 9 besparende tips

Loonfiche uitgelegd: wat staat er nu precies op?

Bronjobat.be, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, RVA