Elke Belg betaalt 2.650 euro voor gezondheidszorg

Illustratie verpleegkunde
PHOTO NEWS Illustratie verpleegkunde
De uitgaven voor gezondheidszorg nemen een stevige hap uit het overheidsbudget. Daar tegenover staat uiteraard de uitgebreide sociale bescherming waarvan de gemiddelde Belg kan genieten. Al krijgt niet elke vorm van gezondheidszorg een groot budget. Mantelzorg is goed voor heel wat zorguren, maar kost de overheid erg weinig geld.

Sociale bescherming is veruit de grootste uitgavepost van de overheid, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België uit 2017. Van de 224,45 miljard euro aan overheidsinkomsten vloeide 110,09 miljard euro naar uitgaven voor sociale bescherming. Denk daarbij aan uitkeringen voor pensioenen, ziekte- en invaliditeit, werkloosheid, maar ook aan vervangingsinkomens voor loopbaanonderbrekingen, arbeidsongevallen en leeflonen. Daarnaast vallen hieronder ook de sociale uitkeringen voor onder meer gezondheidszorg en kinderbijslag.

2.650 euro per Belg

De gezondheidszorg vertegenwoordigt uitgaven voor 30,10 miljard euro in de vorm van uitkeringen voor geneeskundige verzorging. Dat is 2.650 euro per Belg. Een jaar geleden becijferde de Tijd dat van elke 100 euro die de Belgische belastingbetaler betaalt 14,2 euro naar gezondheidszorg gaat.

Geen apart budget voor mantelzorg

Mantelzorg is een bevoegdheid van de gemeenschappen en dus ook van de Vlaamse overheid. Die heeft er geen apart budget voor, aldus het Vlaams mantelzorgplatform. De overheid erkent wel zes mantelzorgverenigingen die elk een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro ontvangen. Ook het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg – dat kennis bundelt en deelt en inzet op sensibilisering – krijgt een subsidie van 300.000 euro voor de periode van 2017 tot 2019.

Lees ook: Xavier Baeten over de loonkloof tussen oud en jong: "Elk jaar loonsverhoging? Dat lukt in de toekomst simpelweg niet meer"

Geen Vlaamse of federale premie

Voor mantelzorgers zelf is er geen Vlaamse of federale premie. Ze kunnen wel van ondersteuning genieten zoals gezinszorg, kortverblijf, dagopvang en andere vormen van zogenaamde respijtzorg. Maar de mantel- en thuiszorgpremie voor zwaar hulpbehoevenden van 130 euro per maand komt toe aan de zorgvrager, niet aan de mantelzorger. Sommige gemeenten hebben wel een premie voor mantelzorgers, maar vaak gaat het om een laag bedrag.

Enorme economische waarde

De vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg maken bijkomende budgetten voor ondersteuning van mantelzorgers nodig, vindt het Vlaams mantelzorgplatform. “Er wordt meer inzet van de eigen omgeving verwacht, waardoor de druk op de mantelzorgers verhoogt. Dit waardevol menselijk kapitaal moet goed ondersteund worden.” Uit onderzoek van de UHasselt blijkt trouwens dat mantelzorg ook een enorme economische waarde heeft. Als alle uren die mantelzorgers aan hulp spenderen zouden worden betaald, dan betekent dat een jaarlijkse kost van 11,38 miljard euro. Dat is bijna even veel als het volledige Vlaamse budget voor welzijn, volksgezondheid en gezin (11,4 miljard). Uit het ouderenzorgonderzoek van Marc Elchardus blijkt dat mantelzorgers in de ouderenzorg het werk van 121.000 VTE verrichten. Dankzij de hulp van mantelzorgers worden er 71.000 rusthuisbedden uitgespaard.

Toon me alle jobs in de zorg.

Lees ook:

Waarom meer mantelzorg en vrijwilligerswerk ook niet de gouden oplossing is voor de noodlijdende zorgsector

Zo krijg je een mooi loon in de zorgsector

Verpleegkundige worden? Niet voor softies of doetjes

Bronvacature.com.
45 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Lucien Raes

  Met zo'n beleid zullen deze dieven nooit genoeg hebben. Hun zakken zijn echt te groot.

 • koen lauwers

  Dit is relatief: hoeveel van de uitgave vloeit rechtstreeks terug naar de overheid? Op het loon van bv een verpleegster wordt ook RSZ, werkgevers- en werknemersbijdrage betaald. Gepensioneerden betalen ook ZIV, werknemers- en solidariteitsbijdragen. Wordt hier rekening mee gehouden?

 • Jan KLaassen

  Dat ze de vzw's eens aanpakken. Corrupte Vlaamse overheid doet niets en laat begaan. Belgie kent 1 grote ziekte en die heet politiek!

 • adam naaktgeboren

  Elke autochtone Belg betaalt 2.650 euro voor gezondheidszorg

 • Jens Vranckx

  als je ziet hoeveel er binnenkomt en dat er nog een tekort is, wat voor wanbeleid volgen die? Geld dat je niet hebt kan je niet uitgeven, dat zou voor hen ook moeten zijn. En schaf ineens alle premies af, dat is maar voor een select groepje interessant. Politici zouden ook maar 1 job mogen uitoefenen, al die postjes kan je toch niet combineren zonder de andere job te verwaarlozen, dan is hun loon nog wat te verantwoorden. Nu is het gewoonweg schandalig.