Dit verdien je bij de Vlaamse overheid

Shutterstock
Een job bij de Vlaamse overheid? Dan hoef je weinig te speculeren over je salaris: Vlaamse ambtenaren worden vergoed volgens barema’s. Nog vooraleer je op sollicitatiegesprek gaat, kun je je loon dus al vrij accuraat berekenen. Net zoals in de privésector maak je ook bij de overheid kans op extralegale voordelen en toelagen. Dat zijn er meer dan twintig: van een hospitalisatieverzekering tot een competentiepremie. Een introductie.

1. Hoe berekent de Vlaamse overheid je loon?

Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde schalen. Er zijn verschillende elementen die het salaris bepalen:

● niveau van de functie

● graad

● salarisschaal

● anciënniteit

Er zijn 4 functieniveaus (A, B, C of D). Het niveau hangt af van het diploma.

● A: masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

● B: bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

● C: diploma secundair onderwijs

● D: geen diploma nodig

Binnen een niveau zijn er ook graden (A1, A2 …). Een graad vertegenwoordigt een groep van gelijkaardige functies die eenzelfde salaris krijgen. Aan elke graad wordt een salarisschaal gekoppeld.

Naast niveau, graad en salarisschaal, speelt ook anciënniteit een rol. Er zijn twee soorten: geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.

● Geldelijke anciënniteit bouw je automatisch op tijdens je loopbaan, zowel als contractueel en als statutair ambtenaar. Voor de berekening kan je onder bepaalde voorwaarden je ervaring bij een andere werkgever laten meetellen.

● Schaalanciënniteit bouw je op als statutaire ambtenaar. Na een aantal jaren in dezelfde salarisschaal groei je automatisch door naar een volgende salarisschaal.

Tip: Toon me alle jobs bij de overheid

2. Salarissimulator

De Vlaamse overheid heeft een eigen salarissimulator waar werknemers hun loon tot op de komma kunnen berekenen. We gooiden 4 fictieve simulaties in de tool en kwamen tot de volgende resultaten.

A. Kaatje werkt op A-niveau in salarisschaal A111 en heeft tien jaar anciënniteit. Ze is statutair benoemd. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze ontvangt een haardtoelage. Ze heeft 2 kinderen ten laste.

Bruto: 3.873,92 euro loon, met 2.567,25 euro eindejaarstoelage en 3.564,01 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.440,55 euro loon, met 1.214,72 euro eindejaarstoelage en 1.647,04 euro vakantiegeld.

B. Ali werkt op B-niveau in salarisschaal B200 en heeft vijf jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel bediende. Hij is alleenstaand en heeft een 65+'er ten laste.

Bruto: 3.378,88 euro loon, met 2.239,18 euro eindejaarstoelage en 3.108,57 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.183,96 euro loon, met 1.017,93 euro eindejaarstoelage en 1.574,59 euro vakantiegeld.

C. Timmo werkt op C-niveau in salarisschaal C222 en heeft vijftien jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel arbeider. Hij woont wettelijk samen met een werkloze partner en krijgt een standplaatstoelage. Hij heeft 3 kinderen ten laste, waarvan 1 met een handicap.

Bruto: 3.699,60 euro loon, met 2.451,72 euro eindejaarstoelage en 3.403,63 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.790,51 euro loon, met 1.017,66 euro eindejaarstoelage en 1.572,92 euro vakantiegeld.

D. Anna werkt op D-niveau in salarisschaal D291 met een anciënniteit van 2 jaar, als contractueel arbeider. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze heeft 1 kind ten laste.

Bruto: 2.931,24 euro loon, met 2.159,74 euro eindejaarstoelage en 2.696,74 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 1.925,54 euro loon, met 981,81 euro eindejaarstoelage en 1.365,98 euro vakantiegeld.

Lees ook: Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

3. Wat met je voorgaande ervaring?

Heb je al ervaring wanneer je aan de slag gaat bij de Vlaamse overheid? Dan kan je in bepaalde gevallen die ervaring laten meetellen bij de berekening van je loon.

● Heb je al ervaring bij een andere overheidsdienst of een werkgever uit de publieke sector? Dan tellen je dienstjaren mee voor de berekening van je anciënniteit.

● Kom je uit de privésector of werk je als zelfstandige? Dan kunnen je gewerkte jaren meetellen als je nieuwe leidinggevende deze ‘functierelevant’ vindt.

4. Welke andere voordelen en tegemoetkomingen zijn er nog?

Naast het loon maak je bij de Vlaamse overheid nog kans op andere (financiële) voordelen, tegemoetkomingen, vergoedingen en toelagen zoals:

● Hospitalisatieverzekering

● Maaltijdcheques

● Tussenkomst woon-werkverkeer

● Internet en computer

● Persoonlijk gebruik dienstwagen

● Tussenkomst beeldschermbril

● Tussenkomst medische check-up 50+

● Rechtsbijstand

● Voordelige kinderopvang tijdens schoolvakanties

● Begrafenisvergoeding

● Opleidings- en vormingsaanbod

● Psychosociale en juridische hulp

● Griepvaccinatie

● Toelage voor dienstreizen

● Vakantiegeld en eindejaarstoelage

● Haard- en standplaatstoelage

● Toelage voor tijdelijke functieverzwaring

● Prestatietoelage

● Mandaattoelage

● Nacht-, zaterdag- en/of zondagsvergoedingen

● Permanentietoelage

● Oplage ploegenarbeid

● Overuren

● Gevaartoelage

● Kraamgeld en kinderbijslag

● Competentiepremie

● Toelagen voor specifieke personeelscategorieën zoals loodsen en luchthavenpersoneel

Bekijk alle openstaande vacatures bij de overheid.

Lees ook:

Dankzij deze tips ga je gegarandeerd meer verdienen

De opmerkelijkste resultaten van het Salariskompas 2018

Bij dit bedrijf bepalen de collega’s elkaars salaris

Bronvacature.com.
49 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Jan hertogs

  Daarom vind de overheid geen geschikt personeel.

 • Louis Reynders

  @aaron Ackley: u zou gemakkelijk 500 euro per maand meer verdienen in de prive met bijhorende voordelen? Wat houdt u dan tegen om in de prive te werken, waarom blijft u dan bij de overheid? Dat zou ik graag eens willen weten.

 • Marc Verschaeren

  Ik zie ze hier elke dag bezig voor de deur ? , ze klagen steen en been dat ze nu 2x zo hard werken dan vroeger ! . Ik heb is gevraagd wat ze dan vroeger deden en ze antwoorden , niks ! .

 • Rodrigue Lodriguez

  Bedankt voor de info Jan De Korte maar ik heb het in mijn reactie over mensen met een niveau C en niet over mensen met een niveau A en dat de NVA meester is om de besparingen bij de werkende mens (incl ambtenaren) te zoeken mag alvast iedereen duidelijk zijn ...

 • Sven Moens

  Tis allemaal de schuld van de sossen!!!.