Dit is het effect van de loonindexering op jouw loon

Shutterstock
Het recente loonakkoord laat een maximale loonstijging met 1,1 % toe. Maar hoe zit het met de loonindex? En wanneer worden onze lonen geïndexeerd?

Wat is de loonindexering?

De loonindexering zorgt ervoor dat jouw loon de prijs van goederen en diensten volgt. Wordt het leven duurder, dan stijgt jouw loon. Dat gaat als volgt: elke maand wordt de waarde van een vaste selectie goederen en diensten bepaald. Die waarde noemen we de gezondheidsindex. Bereikt het viermaandelijkse gemiddelde van dat indexcijfer een bepaalde waarde (de spilindex), dan volgt een automatische indexering. Lonen en sociale uitkeringen worden dan automatisch verhoogd. Dat gemiddelde wordt wel vermenigvuldigd met 0,98 om een afgevlakte index te verkrijgen.

Hoeveel de loonindex precies bedraagt, hangt af van jouw sector. Voor de publieke sector is dat 2 %: wordt de spilindex bereikt, dan stijgen lonen, sociale uitkeringen en bepaalde toelagen met dat percentage. Voor de privésector zijn er geen algemene regels. In de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) per paritair comité bepalen werkgevers en werknemers de loonindex en de praktische regeling van de loonindexering. Het is wel even zoeken naar de regeling voor jouw sector: er zijn 100 paritaire comités en 66 paritaire subcomités.

TipVergelijk hier zelf jouw loon met andere profielen uit de sector.

En die 1,1% loonstijging dan?

Vakbonden en werkgevers bereikten onlangs een Interprofessioneel Akkoord (IPA). Dit loonakkoord bevat verschillende elementen, waaronder een verhoging van de minimumlonen. De socialistische vakbond ABVV contesteert wel twee maatregelen uit dat akkoord. De voorgestelde verhoging van de minimumlonen met 1,1 % vindt de vakbond te laag. Dit zou neerkomen op zowat 10 eurocent per uur. Ook de algemene loonstijging met 1,1 % is volgens het ABVV onvoldoende. Die stijging van de brutolonen met maximum 1,1 % over twee jaar bovenop de loonindex is intussen in koninklijke besluiten gegoten.

Lees ookDeze factoren bepalen hoeveel vakantiegeld je krijgt

Waarom is die loonindexering zo belangrijk?

Het systeem van loonindexering zoals we dat in ons land kennen is uniek. En het mag niet verdwijnen, klinkt in syndicale hoek. “Het is vooral belangrijk voor het veiligstellen van de koopkracht van werknemers”, stelt Frans Geerts van de christelijke bediendenbond LBC-NVK. “België is nog één van de weinige landen waar dit systeem bestaat. Voor heel wat werknemers is de indexering een automatisme. Voor hen is het een vorm van zekerheid van het behoud van koopkracht.”

Wat is het effect op je effectieve loon?

De hamvraag is natuurlijk wat je van die loonindexering en de algemene stijging uit het loonakkoord overhoudt. Hieronder becijferen we de impact op het brutoloon* van twee fictieve werknemers. We gaan uit van de maximale algemene loonstijging van 1,1 % over twee jaar. De stijging van de loonindex met 3,44 % over twee jaar is een prognose voor alle sectoren samen (gemiddelde van de prognoses van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank).

Johan werkt in de horeca zonder een hoger diploma en heeft 20 jaar ervaring op de teller.

Huidig brutoloon: 2.453 euro

Index (3,44 %): 84 euro

Algemene loonstijging (1,1%): 27 euro

Brutoloon in 2020: 2.564 euro

Diana is een ICT-specialist met een masterdiploma en 12 jaar werkervaring.

Huidig brutoloon: 3.286 euro

Index (3,44 %): 113 euro

Algemene loonstijging (1,1%): 36 euro

Brutoloon in 2020: 3.435 euro

Tip: Weet jij wat je zou kunnen verdienen? Controleer het zelf via het Salariskompas

Verdien je niet genoeg? Download ons gratis e-book over loononderhandelingen en lees hoe je je kan voorbereiden op een positief gesprek.

Lees ook:

Zoveel verdien je in een knelpuntberoep

Wat met je loon als je langdurig ziek bent?

“Met de juiste opleiding en vooral inzet kom je héél ver als technicus”

Bronvacature.com. * De gemiddelde brutolonen komen uit ons Salariskompas.
25 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Jan Regeerts

  @Ludo als je dan alleen maar op je pensioentje van de overheid moet tellen dan heb je toch verkeerde keuzes gemaakt in je leven. Diegenen die hier weer klagen over "centen ipv. procenten" zijn waarschijnlijk diegenen die het hardste klagen, zagen en staken bij het minste werk dat ze moeten verrichten.

 • Rik Vrachten

  Loonindex is een okė systeem . Maar dit moet wel dringend aangepast ! In de huidige vorm wordt de loonkloof tssn hogere en lagere lonen steeds groter ! Dus een aanpassing aub ! Bv ; hoe hoger het loon hoe minder % , hoe lager het loon hoe meer % opslag !!!

 • Ludo Van Uffelen

  Rody, Ludwig, Jan en Jef, jullie schrijven onzin. Wacht maar tot jullie (zoals ik) van een hoog inkomen met bijhorende hoge afdragen voor de Sociale Zekerheid en belastingen ver boven de "loongrens" terugvallen op een pensioentje van minder dan € 2.000 waar een indexaanpassing van 2 pct. Na aftrek van 25 pct belastingen amper voldoende overblijft om de jaarlijkse indexaanpassing van de huurprijs te betalen.

 • Erik erik hannes

  Conclusie uit de voorbeelden en zwart op wit. Het leven wordt voor iedereen dezelfde hoeveelheid duurder en toch zijn er die meer krijgen dan een andere. Gevolg: De kloof wordt steeds groter en na een indexaanpassing of 10 zijn er weeral een hoop armen bijgekomen. Toch stof tot nadenken daar in Brussel

 • Hans Molenbeek

  Wacht even, klagen er nu mensen dat de personen die meer verdienen meer profijt hebben van de indexering? Als ik 4000€ verdien schiet daar 2400€ van over. Dus 1600 euro belastingen. Als ik 2000€ verdien schiet daar 1600€ van over. Dus 400 euro belastingen. Dubbel zoveel verdienen maar 4 keer zoveel belastingen betalen. Is dat dan wel eerlijk?