Gesponsorde inhoud

Deze netbeheerder ontwikkelde het project Bidladder om zo de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt te bevorderen

Met het nieuwe marktplatform Bidladder de tool DataHub van Elia kunnen alle marktspelers - producenten en verbruikers op het transport- of distributienet die hun verbruik of productie tijdelijk kunnen vermeerderen of verminderen - hun flexibiliteit aanbieden aan Elia.
Elia Met het nieuwe marktplatform Bidladder de tool DataHub van Elia kunnen alle marktspelers - producenten en verbruikers op het transport- of distributienet die hun verbruik of productie tijdelijk kunnen vermeerderen of verminderen - hun flexibiliteit aanbieden aan Elia.

In 2050 willen we met zijn allen zo goed als volledig CO2-neutraal leven. Om die doelstelling te bereiken, wordt vandaag meer dan ooit ingezet op hernieuwbare energie. En dat zorgt uiteraard voor de nodige uitdagingen op de energiemarkt. Een sterk wisselende elektriciteitsproductie bijvoorbeeld, vraagt om een grotere flexibiliteit in het elektriciteitsnet. Om op elk moment het evenwicht tussen vraag en aanbod te verzekeren én dat tegen de beste kostprijs, ontwikkelde netbeheerder Elia het project Bidladder en de daarbij horende IT-tool DataHub. “Het gaat om het delen van gegevens en het aanbieden van elektriciteit. Ook zo bevordert Elia de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt.”

Tot voor kort konden alleen grote productie-eenheden met een capaciteit van minimaal 25 MW hun beschikbare energie aanbieden op het net. Kleinere productie-eenheden vielen uit de boot, net als vraagflexibiliteit. Met het nieuwe marktplatform Bidladder de tool DataHub van Elia kunnen alle marktspelers - producenten en verbruikers op het transport- of distributienet die hun verbruik of productie tijdelijk kunnen vermeerderen of verminderen - hun flexibiliteit aanbieden aan Elia. “Ongeacht het spanningsniveau of ondersteunende technologie. Ze kunnen dat rechtstreeks doen, ofwel via hun energieleverancier of via een leverancier van flexibiliteitsdiensten,” aldus Hans Vandenbroucke, verantwoordelijke Belgian Market Model bij Elia. Wanneer Elia de aangeboden capaciteit inzet om het evenwicht op het elektriciteitsnet te behouden, in principe de dag erna, worden de actoren en netgebruikers vergoed. “Het is altijd het meest gunstige aanbod dat als eerste wordt geactiveerd. Zo stellen we de balancingmarkt open voor de vraag en de decentrale productie om ook die flexibiliteit te valoriseren. Zo krijgt Elia uiteindelijk ook meer liquiditeit,” aldus Vandenbroucke.

Het nieuwe platform is sinds september 2017 operationeel voor alle ‘klanten’ die zijn aangesloten op het Elia-net en werd begin 2018 ook ter beschikking gesteld van het volledige distributienet. Elia faciliteerde vervolgens de gegevensuitwisseling in het kader van BidLadder met DataHub, een tool ontwikkeld in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis, Infrax, Ores, Resa en Sibelga.

Benieuwd geworden? Bekijk hier de jobs

Gegevens delen

DataHub is een centraal IT-platform dat alle gegevens om de gebruikte flexibiliteit te valoriseren bevat. Zo worden bijvoorbeeld de verbruiksprofielen van elke betrokken netgebruiker geregistreerd. Daarmee bepaalt het systeem hoeveel de effectieve hoeveelheid niet-verbruikte of geproduceerde energie is binnen een bepaalde periode.

De energieleveranciers ontvangen de gegevens uit de DataHub van zodra een leverancier van de flexibiliteit van zijn klanten activeert. Die informatie-uitwisseling laat een correct beheer en een correcte afrekening toe tussen alle marktactoren. “Die gemeenschappelijke DataHub is een succes voor Elia en de distributienetbeheerders. Het is een voorbeeld van een efficiënte samenwerking die bovendien ook noodzakelijk zal zijn op gewestelijk en federaal overheidsniveau, om de energietransitie in België tot een goed einde te brengen”, aldus Vandenbroucke.

Bidladder en DataHub zijn slechts twee van de maatschappelijk belangrijke projecten waar de medewerkers van Elia vandaag aan meewerken. De netbeheerder maakt elke dag het Belgische energienet klaar maken voor morgen. Aan uitdagingen én aan jobs met impact op de toekomst geen gebrek dus. Wil jij ook een spannende job in IT? Bij Elia werk je elke dag met de nieuwste technologieën in de energiesector. We hebben een eigen opleidingscentrum en zorgen ervoor dat je kan blijven groeien.

Elektriciteit in het bloed? Solliciteer op elia.jobs
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.