Deze factoren bepalen of je later veel kansen krijgt op de arbeidsmarkt

Neen, niet iedereen is gelijk op school

Shutterstock
Of je gemakkelijk een (goed betaalde) job vindt, hangt voor een groot deel af van je diploma. Maar studeren is niet voor iedereen even evident. Het is niet omdat een kind zijn best doet, dat het een gouden toekomst tegemoet gaat. 

De resultaten van een leerling blijken namelijk sterk af te hangen van zijn of haar sociaal-economische achtergrond. Hannah Vermaut van gelijkekansencentrum UNIA schuift enkele onthutsende bevindingen uit hun Diversiteitsbarometer naar voren.

Leven onder de armoedegrens

18,8 procent van de kinderen in België groeien op onder de armoedegrens. De kans dat zij worden doorverwezen naar het buitengewoon basisonderwijs omwille van leer- of gedragsproblemen, is vijf tot zes keer groter dan voor het gemiddelde Vlaamse kind. Maar liefst 77 procent van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs komt uit een minder gegoed gezin.

Migratieachtergrond

De kloof tussen de prestaties van kinderen van Belgische en buitenlandse origine is erg groot. België scoort hierin het allerslechtst van alle OESO-landen. Kinderen met een migratieachtergrond blijven bijvoorbeeld vaker zitten. Bij de start van het secundair onderwijs zit ongeveer 90 procent van de Belgische kinderen op leeftijd, tegenover zo’n 72 procent van de kinderen met een migratieachtergrond.

Attitude van de leerkracht

Uit de Diversiteitsbarometer blijkt dat leerkrachten lagere verwachtingen koesteren van leerlingen uit armere gezinnen of van buitenlandse origine. Die houding laat zich voelen bij het geven van studieadvies. Op de middelbare school krijgen die kinderen dus vaker een B- of C-attest, met de raad om te zakken naar het TSO of BSO. Omdat zij in die studierichtingen terechtkomen vanuit een faalervaring, heeft dat een negatieve invloed op de studiecultuur. In totaal volgt amper 10 procent van de armste jongeren in Vlaanderen ASO, tegenover 88 procent van de rijkste.

Lees ook: Verdien een goed loon, ook zonder hoger diploma

Scholingsniveau moeder

Ook het opleidingsniveau van de moeder blijkt een voorspeller te zijn van de schoolloopbaan van een kind. In Vlaanderen verlaat ongeveer 15 procent van de leerlingen de middelbare school zonder diploma. Bij jongeren wiens moeder geen diploma heeft, gaat het zelfs over 25 procent. Als de mama daarentegen hogere studies heeft gevolgd, zakt dat cijfer terug tot 2,7 procent.

Geslacht

Meisjes presteren over het algemeen beter dan jongens in het onderwijs, zij hebben meer kans op een A-attest. Maar meisjes in een kwetsbare situatie zijn geneigd om erg stereotype studierichtingen te kiezen, zoals handel of kantoor. En die zijn intussen jammer genoeg niet echt meer afgestemd op de noden van onze arbeidsmarkt. Jongens in TSO of BSO kiezen daarentegen vaker voor een technische studierichting, wat momenteel echt betere jobkansen met zich meebrengt. 

Welke job past het beste bij jou? Doe de test! 

Lees ook:

Maken laaggeschoolden in Vlaanderen nog een reële kans op een job?

Opinie oud-minister Frank Vandenbroucke: "Er is meer nodig om de kansen van laaggeschoolden structureel te verhogen"

Gezocht: meer waardering voor deze jobs

Bronvacature.com.
13 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Gino Denil

  De ongeschoolde moeders zitten in de arme groepen. Daaruit kan je dus niet afleiden dat de scholingsgraad van de moeder een grote impact heeft. Tot een generatie geleden waren de meeste Vlaamse vrouwen ook brave ongeschoolde huismoeders. Dat heeft niet verhindert dat hun kinderen met succes gestudeerd hebben.

 • Eida Lam

  Immigratie achtergrond mag je voor mijn part wel wat nader toelichten, want we weten nu allemaal wel dat het om één bepaalde immigratie achtergrond gaat en we moeten daar ook niet flauw over doen.

 • Emi De graeve

  Om kansen op de arbeidsmarkt te hebben moet men vooral de nodige kwaliteiten en grondige vakkennis hebben. Diploma’ s zijn geen garantie meer want velen kregen het cadeau en leerden zich verkopen via de sollicitatiebrief. Het probleem van onkunde situeert zich spijtig genoeg in alle beroepen van tandarts tot loodgieter ...

 • Ramon Simon

  Veel hangt ook af van de school en leerkrachten. Voor ons hoofdvak vertrok een zeer goede leerkracht naar een hoge school. De vervanger was iemand zonder ervaring, die ook langs geen kanten les kon geven. Gevolg dat 3 op 4 gebuisd waren. Diegene die wel slaagden waren die het al kenden, spijtig voor de andere die naar school kwamen om het te leren. Gevolg is dat merendeel het vak niet beheerste na het middelbaar en weinigen hoge school gedaan hebben.

 • Mark Talman

  Toen ik in Brussel woonde viel mij op dat de kinderen van Oost-Aziatische inwijkelingen, toen vooral Vietnamezen, allemaal gingen voor hoger onderwijs. Nochtans arme gezinnen (de bootvluchtelingen van de jaren 80). Speelt culturele achtergrond een rol? Onderzoek zou alle aspecten moeten onderzoeken ipv enkel school en leraar.