De iPad-school: het onderwijs van de toekomst?

Shutterstock
Sinds 2014 bestaan er in Nederland al zogenaamde Steve Jobs-scholen (naar de medeoprichter en topman van computergigant Apple), waar de iPad centraal staat in de lessen. Ze heten daar O4NT-scholen (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd). Ook in ons land gaan er stemmen op om zulke scholen te introduceren om onze jeugd klaar te stomen voor de toekomst. Maar is dat wel zo'n goed idee?

Volgens experts is het hedendaagse basisonderwijs niet aangepast aan de veranderende maatschappij. Kinderen leren vanaf hun kleutertijd omgaan met computers, tablets en smartphones. Jongeren gebruiken sociale media om met elkaar te communiceren en de traditionele encyclopedie is vervangen door het internet. Maar eenmaal op de schoolbanken moeten kinderen en jongeren hun digitale wereld vaak verlaten en teruggrijpen naar de traditionele schoolboeken. Daarom introduceerde Steve Jobs de iPad als essentieel onderdeel van elke les, ongeacht of het nu om talen, geschiedenis of wiskunde gaat. Dit ict-onderwijs - ook wel eens iPad-school genoemd - kreeg navolging over de hele wereld.

Steve Jobs-school vs. gewone school: wat is het verschil?

Wat een kind op de lagere school moet leren, wordt wettelijk vastgelegd. Maar naast de introductie van een iPad in alle lessen, schuilt er ook een hele filosofie achter deze nieuwe vorm van onderwijs. Het begint al met de '10 beloften aan het kind'. In een manifest belooft het onderwijzend personeel om goed naar de kinderen te luisteren, hen te helpen om kritische vragen te stellen, talenten te ontdekken en te stimuleren, enz.

De school heeft flexibele openingsuren, zodat je zelf kunt bepalen of je kind om 8u30 of 9u30 aan de lessen begint.

Er zijn ook geen traditionele klassen met kinderen van eenzelfde leeftijd, maar stamgroepen van ongeveer 25 kinderen met een maximaal leeftijdsverschil van 4 jaar. De oudere kinderen helpen de jongere. Hier leren de kinderen samenwerken en omgaan met culturele en/of sociale verschillen.

Voor de kinderen wordt een gepersonaliseerd leerproject uitgewerkt. Het kind kan in zijn eigen tempo opdrachten maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen die het kind zelf prettig vindt: bijvoorbeeld een taal leren met behulp van een app.

De gewone juf of meester wordt vervangen door een vaste coach, die het kind gedurende alle leerjaren opvolgt en begeleidt. Hij/zij is de vertrouwenspersoon voor ouders en kind, ziet toe op de prestaties van het kind en maakt om de 6 weken een evaluatie volgens het Individueel OntwikkelingsPlan van de leerling.

In de Steve Jobs-school worden de creativiteit en originaliteit van ieder kind maximaal gestimuleerd. Er wordt veel aandacht geschonken aan sociale en emotionele ontwikkeling. Dat gebeurt onder andere tijdens workshops, door projecten met een maatschappelijk doel of toneelspel. De grote diversiteit en de wisselende samenstelling van de groepen zorgt ervoor dat het kind spelenderwijs sociaal en flexibel wordt en goed voorbereid is op hogere studies.

Het kind wordt door middel van projecten met andere kinderen gestimuleerd om informatie te verzamelen en te filteren. Daardoor leer het kritisch en probleemoplossend te denken. De Steve Jobs-school is volgnes de initiatiefnemers dan ook een goede voorbereiding op hogere studies.

Voor- en nadelen

Volgens experts is het ict-onderwijs hét 'Onderwijs voor een Nieuwe Tijd' (O4NT). Kinderen leren verantwoord om te gaan met de mogelijkheden van nieuwe media en worden zo klaargestoomd voor de toekomst, waarin digitale technologieën een nog grotere rol zullen spelen. Tegenstanders zeggen dan weer dat ict-onderwijs kinderen dom, dik en lui maakt (Manfred Spitzer in zijn boek 'Digitale dementie').

Deze bedenkingen terzijde, is het voor ouders enorm belangrijk om de juiste school te kiezen voor hun kind. Het is bewezen dat kinderen die op hun eigen niveau kunnen leren en een richting mogen kiezen die ze graag doen, minder snel schoolmoe worden en meer gemotiveerd zijn om hun diploma of getuigschrift te halen. Dat laatste is enorm belangrijk om vandaag een goede kans te maken op de arbeidsmarkt.

Lees ook op vacature.com: Geef de toekomst van jongeren mee vorm in het onderwijs.