Daarom houden arbeiders minder van hun job dan bedienden

Shutterstock
88% van de werkende Vlaming geeft een score van 6 op 10 of meer voor jobtevredenheid. 45% is zelfs 'bijzonder tevreden' over hun huidige job. Minder goed is het gesteld bij arbeiders: 20,3% zegt niet tevreden te zijn over zijn huidige job, tegenover 13,8% bij de bedienden.

Dat blijkt uit recent online onderzoek uitgevoerd in april 2017 door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van vacature.com bij 2.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar.

De meeste Vlamingen gaan - redelijk- graag naar hun werk. 45% is 'bijzonder tevreden' (score 8-10) over zijn huidige job. Zo'n 75% geeft aan dat ze hun job graag doen en 73% vindt dat hun huidige functie aansluit bij hun talenten. Dat blijkt uit de recente enquête 'De Vlaming en zijn salaris' die in opdracht van vacature.com werd uitgevoerd.

De hoogste jobtevredenheid vinden we in het onderwijs: 60% noemt zich 'bijzonder tevreden'. Bij arbeiders bedraagt dit slechts 41%. Amper 64% van de arbeiders zegt zijn job graag te doen. Deze arbeiders vinden dat hun job hen geen interessante toekomstmogelijkheden biedt. En 19,9% voelt zich te weinig gewaardeerd door zijn baas. 12,8% heeft het gevoel dat hun job niet genoeg aansluit bij hun talenten. Arbeiders (12,6%) twijfelen ook meer aan het nut van hun werk.

Doen wat je graag doet, is natuurlijk essentieel om van je job te houden. Ook hier wringt het schoentje: ongeveer 1 op 5 arbeiders (21,3%) geeft aan in zijn huidige job niet te kunnen doen wat hij/zij graag doet, tegenover 16,7% bij de bedienden.

Bovendien betwijfelt 17,4% van de arbeiders of de werkgever wel belang hecht aan zijn persoonlijk welzijn. Ook dit is significant meer dan bedienden waar slechts 8,5% deze mening deelt.

Maar zowel arbeiders (33,4%), bedienden (35%) als ambtenaren (34,8%) hebben het gevoel dat hun engagement is afgenomen ten opzichte van vroeger. Hier zijn de verschillen wel minder groot. Qua collegialiteit op de werkvloer lijkt het bij arbeiders nogal mee te vallen. 22,8% zegt helemaal niet akkoord te zijn met de stelling 'Ik voel mij weinig gewaardeerd door mijn collega's'. Toch een vrolijke noot om mee te eindigen.

Lees ook:
4 op 5 Vlamingen tevreden over loon
Limburgers en West-Vlamingen willen meer waardering van hun baas
Hoeveel verdient je baas meer dan jij?

Bron: vacature.com.