Arbeiders vs bedienden: de weg naar gelijkheid is nog altijd lang

Shutterstock
Op de kop 3,5 jaar na de inwerkingtreding van het beruchte eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden merken we dat er tussen arbeiders en bedienden van échte uniformiteit vooralsnog geen sprake is. Nog altijd bestaan er in dit land ontelbare scheidingslijnen tussen wie met 'hoofd' of 'handen' werkt.

De voornaamste verandering in het eenheidsstatuut, gaat over ontslag. Vroeger hadden de bedienden aanzienlijk langere opzegtermijnen en hogere ontslagvergoedingen dan arbeiders. Het nieuwe statuut overbrugt deze kloof. Daarenboven zijn de opzegtermijnen voor nieuwe werknemers nu ook een stuk korter dan voordien het geval was. Hierdoor besliste de regering om de proefperiode af te schaffen, de 'testfase' waarbij werkgevers hun nieuwe werkkrachten kosteloos konden ontslaan. Deze proefperiode - die maximum twee weken voor arbeiders, en één jaar voor bedienden bedroeg - is nu volledig afgeschaft, ondanks de onvrede bij werkgeversorganisaties.

Maakt dit dat bedienden en arbeiders nu echt volledig gelijk zijn? Neen.
Want op vlak van tijdelijke werkloosheid, gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid en aanvullend pensioen, blijft er een onderscheid bestaan. Er werd wel al afgesproken dat deze verschillen geleidelijk aan moeten verdwijnen. Tegen 2025, bijvoorbeeld, zou het aanvullend pensioen moeten geharmoniseerd zijn.  

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden zit er in ons land dus wel nog altijd diep ingebakken en komt ook in arbeidsmarktstudies nog regelmatig boven drijven. 

FEIT 1: arbeiders zijn nog altijd niet gelijkgeschakeld qua loon
Qua verloning is de kloof nog steeds aanwezig. Uit onze salarisenquête blijkt dat 49,9% van de ondervraagde arbeiders minder dan €1.600 netto verdient tegenover 27,6%  bij bedienden. Het gemiddeld netto maandloon van arbeiders kwam op €1.528,1; dat van bedienden op €1.852,3. 


De manier waarop de verloning gebeurt, is eveneens verschillend. Volgens een onderzoek van hr-dienstverlener Acerta bij 415 bedrijfsleiders bleek namelijk dat werkgevers minder happig zijn om arbeiders variabele verloning - bonussen, en dergelijke - aan te bieden dan bedienden. 58% van de ondervraagde werknemers overwoog om arbeiders uit te betalen met variabel loon, tegenover 74% in het geval van bedienden. Aanvullend hierbij: 87% oordeelde dat het loon van bedienden afhankelijk moet kunnen zijn van individuele prestaties, tegenover 76% wat het loon van arbeiders betreft. Ook in de mindset van ondernemingen blijft het verschil tussen bedienden en arbeiders dus bestaan.

Het verwondert dan ook weinig dat arbeiders een stuk minder tevreden zijn over hun salaris. vacature.com wist zopas via een online onderzoek bij 2.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar (uitgevoerd door iVOX) te achterhalen dat 80% van de Vlamingen matig tot zeer tevreden is over zijn loon, maar heel wat arbeiders rekenen zichzelf daar helaas niet bij. Net zoals laagopgeleiden en alleenstaanden zijn zij beduidend minder gelukkig met hun verloning dan samenwonenden, hoogopgeleiden en bedienden.

Wat vinden arbeiders van hun werk? En zijn arbeiders of bedienden vaker afwezig op de werkvloer? Lees het volledig artikel gratis op vacature.comLees ook:
Vlamingen vs. Walen: je vindt geen 7 verschillen
In deze sectoren verdien je het meest
Waarom niet werken in de best betaalde sector van het land?

Bron: vacature.com, FOD Economie, vacature.com, KULeuven, ABVV, Acerta, RVA.