"Werkgelegenheid verbetert fundamenteel ondanks aanslagen en sociale onrust"

De werkgelegenheidsvooruitzichten van de bedrijven zijn in de laatste vier jaar niet zo gunstig geweest als nu. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van het VBO. Maar de werkgeversfederatie waarschuwt voor risico's: de sociale onrust, een Brexit en een stilvallende hervormingsagenda.

Het VBO ondervraagt elke zes maanden zijn leden over hun verwachtingen voor de economie in de komende zes maanden. De sterren staan goed deze keer, ondanks de aanslagen van 22 maart. "We hielden ons hart vast na de berichtenstroom over de aanslagen, maar de weerbaarheid van het economische herstel in ons land heeft ons aangenaam verrast", zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens.

"De onderliggende groeitrend is opwaarts gericht", stelt VBO-topman Pieter Timmermans vast. "Als een aantal risicofactoren zich niet realiseren, gaan we in 2017 richting 2 procent groei." Timmermans hamerde vooral op de goede werkgelegenheidsvooruitzichten dankzij de loonmatiging. Hij stelt vast dat de "rationaliseringsinvesteringen", bedoeld om te besparen op personeel, achter de rug zijn en de bedrijven nu vooral willen investeren in uitbreiding en innovatie. "Dat is een positieve evolutie, want deze investeringen zijn de jobs van morgen."

29.000 nieuwe jobs in privésector
De VBO-topman wees erop dat de private sector vorig jaar 29.000 jobs heeft gecreëerd. En nu stelt hij vast dat de daling van de werkgelegenheid in de industriële sector gestopt is. "Bij onze vorige enquête verwachtte nog 50 procent een daling, terwijl dit vandaag nog maar 18 procent is. (...) Kris Peeters (minister van Werk, red.) vraagt om jobs te creëren, welnu ik kan hem zeggen dat de werkgevers op het appel zijn."

Timmermans waarschuwt wel voor drie belangrijke risico's. "Het zou niet goed zijn om de hervormingstrein nu stil te zetten", richtte hij zich eerst tot de regering. De werkgevers willen dat werk gemaakt wordt van lagere vennootschapsbelastingen, een flexibelere arbeidsmarkt en investeringen in mobiliteit. Ten tweede is er het gevaar van een uitstap van Groot-Brittannië uit de EU: "Alle studies wijzen erop dat dit een risicofactor vormt. Er zijn een 200-tal Belgische bedrijven met een belangrijke Britse vestiging."

Sneer naar vakbonden
Ten derde was er nog een uithaal naar de vakbonden. "Ik moet er geen tekening bij maken dat het een effect heeft als we van de ene actie naar de andere staking gaan. Buitenlandse investeerders zullen dan wel even afwachten", dixit Timmermans. "Een sereen sociaal klimaat zal cruciaal zijn."

Ik moet er geen tekening bij maken dat het een effect heeft als we van de ene actie naar de andere staking gaan. Buitenlandse investeerders zullen dan wel even afwachten

VBO-topman Pieter Timmermans