Gwendolyn Rutten blijft erbij: "Niemand gaat pensioen verliezen"

Photo News
"Niemand gaat pensioen verliezen, met deze regering krijg je er pensioen bij." Dat blijft Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten volhouden, hoewel MR-ministers Bacquelaine en Reynders eerder deze week leken te bevestigen dat 50+'ers die langer dan één jaar werkloos zijn voortaan een lager pensioen opbouwen.

Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) ligt de wettekst al bij de Raad van State en wordt daarin geen enkele uitzondering gemaakt voor 50+'ers. Gisteren zei hij dat dat niet hoeft te betekenen dat de tekst daarom definitief is. Dat zegt ook Rutten: "Die teksten liggen inderdaad bij de Raad van State, maar die komen daarna nog op de regeringstafel. Pas dan wordt er definitief beslist."

Maar momenteel staat er dus geen uitzondering in de tekst? Wie ouder is dan vijftig en langer dan een jaar zonder werk zit, zal voortaan net zoals jongere werkzoekenden minder pensioenrechten opbouwen?

"De premier heeft ondertussen duidelijk bevestigd dat er helemaal niks beslist is in die zin. Daar hebben we tijdens de onderhandelingen over het zomerakkoord heel bewust voor gekozen. Ik kan dat enkel in duizend talen herhalen: daarover is niets, helemaal niets beslist."

Dan is dat toch bijzonder slecht afgesproken? Hoe verklaart u anders dat niet alleen Bacquelaine, maar ook minister Reynders en de N-VA ervan uitgaan dat ze wel degelijk 20 miljoen euro zullen ophalen met die maatregel?

"Ik weet niet of de N-VA daar nog zo over denkt. Het zal ervan afhangen met wie je daar spreekt, misschien. Wees gerust, alle partijen, inclusief N-VA, zitten intussen op één lijn. We hebben allemaal dezelfde doelstelling: werken moet ook in de pensioenopbouw meer beloond worden dan niet werken. Het mag niet zo zijn dat iemand die 30 jaar gewerkt heeft, minder pensioen trekt dan wie 30 jaar thuis geweest is. Die kentering hebben we ingevoerd tijdens de regering-Di Rupo. Tot dan kon je eindeloos je pensioen opbouwen op basis van je laatste loon. Toen hebben we beslist dat je vanaf een bepaald moment terugvalt op een basisbedrag. Die maatregel willen we nu verder uitbreiden. Maar die geldt dus niet voor 50+'ers. De realiteit is dat zij veel moeilijker opnieuw aan werk geraken. We moeten niemand sanctioneren zolang we dat probleem niet hebben opgelost."

U bent zelf ook van mening veranderd. Begin augustus was het uitgerekend uw partijgenoot Vincent Van Quickenborne die aankondigde dat de pensioenen van langdurig werkloze 50+'ers wel degelijk zouden dalen.

"Vincent heeft ondertussen al toegegeven dat hij zich daarvoor gebaseerd heeft op een informatienota waar geen gevolg aan gegeven is, omdat niet iedereen zich in die visie kon vinden. Van die nota's worden in de loop van onderhandelingen verschillende versies opgesteld, met telkens andere pistes. Deze heeft het niet gehaald."

Waarom heeft u dan niet eerder ingegrepen?

"Ik stel vast dat niemand dat heeft gedaan begin augustus en dat heeft inderdaad voor veel onduidelijkheid gezorgd."

Of: dit is een doordachte strategie. U bent geschrokken van de reacties en wil voorkomen dat de beslissing straks, na het advies van de Raad van State, alsnog genomen wordt. Daarom torpedeert u die plannen nu alvast.

"Toch niet. Dat had gekund wanneer een andere partij hier een strijdpunt van zou willen maken, maar dat is niet het geval, denk ik. Niemand wil die uitzondering voor 50+'ers per se schrappen."