Zoektocht naar 10 miljoen om 100 leegstaande krotten om te vormen tot sociale woning

De coöperatieve "Koekoekwonen" zoekt 10 miljoen euro om de komende 5 jaar 100 woningen te renoveren volgens de Vlaamse wooncode en op de sociale huurmarkt aan te bieden.

De coöperatieve van initiatiefnemer Kurt Goetgebuer wil zowel het probleem van leegstand als het tekort aan sociale woningen aanpakken. "Net zoals een koekoek oude, gebruikte nesten een nieuwe bestemming geeft, door er zijn eigen hongerige jongen in groot te brengen, zo geven wij met Koekoekwonen leegstaande huizen een nieuwe bestemming als sociale woning", aldus Goetgebuer.

100 renovaties op 5 jaar tijd
De coöperatieve hoopt 10 miljoen euro op te halen en mikt op honderd woningrenovaties op vijf jaar. De gerenoveerde panden zullen enerzijds via sociale verhuurkantoren verhuurd worden, of verkocht worden op de privémarkt. Koekoekwonen streeft naar een jaarlijks rendement van 2,5 pct en de zekerheid van huurinkomsten voor 9, 18 of 27 jaar. Meer informatie op www.koekoekwonen.be.

Bij de voorstelling van het project herinnerde Vlaams Volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V) eraan dat de 48 erkende sociale verhuurkantoren 7.025 woningen beheerden eind 2013, maar dat er op dat moment ook ruim 25.000 kandidaat-huurders waren. Bovendien kampt zowel de reguliere als de sociale huisvesting met een stijgende trend inzake leegstand, merkte ze nog op.

"Net zoals een koekoek oude, gebruikte nesten een nieuwe bestemming geeft, zo geven wij leegstaande huizen een nieuwe bestemming als sociale woning."

Kurt Goetgebuer