Ziekteverzuim neemt toe

THINKSTOCK
Het aantal dagen dat de ziekteverzekering tussenkomt voor een zieke werknemer tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid is in de periode 2010 tot 2013 gestegen van 21,6 tot 23,6 miljoen. Ook het gemiddeld aantal dagen per uitkeringsgerechtigde nam toe van 7,1 tot 7,51, stelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

Nadat een werknemer door ziekte of ongeval niet meer in staat is om zijn werk uit te voeren krijgt hij in eerste instantie een gewaarborgd loon dat uitbetaald wordt door de werkgever. Voor bedienden bijvoorbeeld duurt die periode 30 dagen. Daarna keert het ziekenfonds een vervangingsinkomen uit wegens arbeidsongeschiktheid. De periode van primaire arbeidsongeschiktheid duurt één jaar. Daarna valt de werknemer terug op een systeem van invaliditeitsuitkeringen.

In 2013 betaalde de ziekteverzekering tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid het meeste aantal uitkeringsdagen uit in Vlaanderen (14,5 miljoen), gevolgd voor Wallonië (7,2 miljoen) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,5 miljoen). De toename van het aantal uitkeringsdagen in de periode 2010-2013 deed zich in de drie gewesten voor. Het gemiddeld aantal dagen per primaire uitkeringsgerechtigde steeg in deze periode van 7,02 tot 7,5 in Vlaanderen, van 8,03 tot 8,31 in Wallonië en van 5,3 tot 5,6 in Brussel.