Weyts verrast met nieuw voorstel voor uitbreiding Antwerpse haven

Het Delwaidedok in de Antwerpse haven.
Foto Haven van Antwerpen Het Delwaidedok in de Antwerpse haven.
Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) heeft gisterenavond onverwacht een nieuw plan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven op tafel gelegd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen vandaag. Volgens de minister zelf combineert zijn verzoeningsvoorstel het best de economische groei, een vlotte mobiliteit en het behoud van natuur.

Gisterenavond zouden na ongeveer een jaar de gesprekken worden afgerond tussen alle betrokken partijen over acht mogelijke varianten voor bijkomende containercapaciteit in de Antwerpse haven. Alle visies zouden nog eens de revue passeren. Dit voorjaar zou vanuit de administratie vervolgens een voorkeuralternatief worden voorgesteld aan de regering.

Triple-alternatief

Maar Weyts verraste door een negende voorstel op tafel te leggen. Het "triple-alternatief" houdt onder meer de bouw in van extra kades langs het Waaslandkanaal (de hoofdas binnen de Waasland­haven), de verdieping van de Europaterminal aan de Schelde ten zuiden van de Berendrecht/Zandvlietsluis, de bouw van een getijdendok ten noorden van de Zandvlietsluis of de facto een uitbreiding van de Noordzeeterminal, en de bouw van een beperkt ­Saeftinghedok waarvan alleen de zuidkant containerterminal zou worden.

Door deze aanpak verdwijnt het dorp Doel helemaal, maar wordt het kleine gehucht 'Ouden Doel' gevrijwaard. Er zou daarnaast "slechts" 80 hectare natuur verdwijnen.

Hoewel dit negende alternatief pas erg laat in de lopende overlegprocedure op tafel kwam, is het nog steeds de bedoeling om in april een voorkeursbesluit te nemen, waarna de Vlaamse regering eind dit jaar de knoop definitief zou doorhakken. 

Weinig steun

Antwerps havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel (CD&V) blijft voorstander van een volledig Saeftinghedok. Hij nuanceert dan ook dat er een "politiek draagvlak" zou zijn over het alternatieve scenario. "In deze fase klopt dat, in die zin dat we het voorstel nu met alle stakeholders van alle kanten gaan bestuderen", zegt hij. 

"Men komt aan het beoogde aantal standaardcontainers door een combinatie van inbreiding en uitbreiding", erkent Van Peel. "Maar logistiek is het voor de rederijen beter om een aaneengesloten geheel te hebben." 

Ook bij Groen vindt het voorstel geen steun. "Hij realiseert extra containercapaciteit, maar er zijn geen plannen om die containers vervolgens vlot uit de haven te krijgen", zegt fractieleider Wouter Van Besien. "Nochtans zijn de files in Antwerpen al veel te lang en is de luchtkwaliteit zeer slecht. De inwoners van Antwerpen zijn niet gebaat met de komst van almaar meer vrachtverkeer."

Groen vreest ook dat het beperkte Saeftinghedok waarvan sprake - met enkel een containerterminal aan de zuidkant - geen lang leven beschoren is. "Het staat in de sterren geschreven wat er vervolgens gaat gebeuren", zegt Van Besien. "Het zal niet lang duren voor ook de noordkant in het vizier komt en er ook daar een terminal wordt gebouwd."

'De inwoners van Antwerpen zijn niet gebaat met de komst van almaar meer vrachtverkeer'

Wouter Van Besien, Groen

Van Besien stelt verder dat de manier waarop Weyts zo laat in de lopende procedure plots met een extra, negende alternatief scenario op de proppen komt, de deur openzet voor een zoveelste procedureslag. "Heeft Weyts dan niets geleerd van Uplace?", aldus Van Besien. "Onze haven is té belangrijk voor onze stad. Laten we de plannen ervoor op een eerlijke, open en democratische manier bediscussiëren. Juridische onzekerheid is nefast voor het investeringsklimaat."

Doel 2020: "Zoveelste variant van Saeftinghedok"

Doel 2020, de actiegroep die al jarenlang pleit voor het behoud van het polderdorp Doel, reageert ontgoocheld op het "manoeuvre" van Weyts om in allerijl nog een negende scenario op tafel te leggen. "Weyts komt hier tussen in de procedure die hij zelf gekozen had en waarvan de laatste studies momenteel werden gefinaliseerd, met een plan op maat van rederij MSC", zegt woordvoerder Jan Creve.

Creve is niet te spreken over het "wit konijn" van Weyts, waarbij Doel zou verdwijnen maar het gehucht Ouden Doel behouden zou blijven. Hij ziet er meer in dan een negende alternatief dat zal worden onderzocht. "Dit is duidelijk al een voorkeursbesluit dat men nu plots nog probeert door te duwen", zegt hij. "Het is geen compromis zoals Weyts beweert, maar een zoveelste variant van het Saeftinghedok met een vergelijkbare impact op mobiliteit en natuur." 

'Dit is duidelijk al een voorkeursbesluit dat men nu plots nog probeert door te duwen'

Jan Creve, Doel 2020

"Het is sterk dat Weyts dit gisteravond aan de pers toelichtte op hetzelfde moment dat we met meer dan honderd actoren samenzaten om het geleverde studiewerk te bespreken en er nog bijkomende opmerkingen werden geformuleerd, bijvoorbeeld door het FANC (het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, red.) over de kerncentrale", aldus Creve.

Doel 2020 blijft naar eigen zeggen openstaan voor dialoog, maar stelt dat het plan van Weyts evenmin juridisch zal standhouden als de vorige havenuitbreidingsplannen. "Experts achten de kans dat de Europese Commissie dit toelaat klein", zegt Creve. "Er zijn hierbij twee uitzonderingen nodig op de natuurwetgeving, terwijl er voldoende alternatieven zijn. Maar als men toch wil doorzetten, doet men maar. Dan eindigen we weer bij de Raad van State."
15 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • emiel Clarijs

  Hier word opnieuw gekozen tegen de bewoners van Doel, alhoewel er andere oplossingen zijn blijft nva gewone mensen wegpesten ten voordele van het groot kapitaal.

 • Jan Wuyts

  De vraag is simpel, het antwoord ook : kiezen we ervoor om "achterhaven" van Rotterdam te worden of een speler op wereldniveau, provinciaal of champions league? En dat het antwoord gevolgen heeft voor toekomstige en huidige werkgelegenheid, tuurlijk en sneller dan je denkt. Bereikbaarheid/mobiliteit is gewoon een must of je kunt je haven sluiten, dan heeft uitbreiding geen zin. En de tijd is een dwingende factor, R'dam zal niet wachten...samenwerken ja, maar ook concurreren.

 • Argia Kartuizer

  Zolang je blijft hangen in halve oplossingen zal je naar je jobs, jobs.... kunnen fluiten beste ben. Maak eerst is werk van alternatieve vervoersroutes, binnenwateren, spoor. Denk ook is een keertje wat verder na en blijf niet hangen in havenuitbreidingen die uiteindelijk enkel nog meer stilstand en overlast op de weg veroorzaken. Jullie bakken er niets van, het enige wat jullie mij gebracht hebben is betalen, betalen maar voor wat?

 • Guy muis

  bouw liever een extra tunnel die gratis is voor iedereen ipv oosterweel of een brug over de schelde

 • Carl Peeters

  Weyts uw huis is daar niet zeker?