Werkloosheid fors gedaald met 4,5 procent

UNKNOWN
België telde in maart 419.171 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Dat zijn er bijna 20.000 of 4,5 procent minder dan in maart vorig jaar, meldt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Globaal genomen bereiken de cijfers van volledige en tijdelijke werkloosheid geleidelijk aan opnieuw hun niveaus van voor de crisis, aldus de rijksdienst.

Bijna een derde van de afname is te danken aan de dalende werkloosheid bij jongeren onder de 25. Hun aantal daalde op jaarbasis met 10 procent tot 56.770. Bij de vijftigplussers werd daarentegen een lichte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden vastgesteld (+0,3 procent).
 
Er is daarnaast ook een forse daling van het aantal tijdelijk werklozen. In vergelijking met maart 2010 waren er bijna 75.000 minder, een daling met maar liefst 35 procent. Momenteel ontvangen nog 140.674 werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid. Op het piekmoment, in maart 2009, waren dat er 313.200.
 
Uit de cijfers van het RVA blijkt voorts dat de werkloosheid op jaarbasis het sterkst daalde in Vlaanderen (-7,9 procent). Ook in Wallonië werd een daling opgetekend (-3,7 procent), maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg de werkloosheid met 0,9 procent.
 
Een opdeling per geslacht leert dan weer dat de mannen (-5,5 procent) meer van de daling profiteren dan de vrouwen (-3,3 procent). (belga/vsv)