Werk hervat bij FN Herstal, maar aan trager tempo

Kos
Het personeel van wapenfabrikant FN in Herstal heeft vandaag, na een personeelsvergadering, het werk hervat. Dat gebeurt wel aan een trager tempo dan normaal. De sfeer in de fabriek blijft ook gespannen.

"Begin 2015 riskeert heel gespannen te starten", waarschuwt Gianni Angelucci van de socialistische vakbond bij FN. Gisteren werd nog gestaakt in de wapenfabriek, na het mislukken van een overlegvergadering tussen directie en vakbonden. Het conflict vond zijn oorsprong bij de ontoereikende kwaliteit van een aantal onderdelen van onderaannemers en bij problemen met het management.

Onderaannemer
Het werk is nu hervat, maar aan een trager tempo. "Het personeel werkt vanuit de logica: wat geen deel uitmaakt van het normale takenpakket, wordt niet uitgevoerd. Als de geleverde onderdelen dus kapot zijn, is het aan de onderaannemer om die te repareren en niet aan de werknemers van FN Herstal", aldus Angelucci.

Wanneer bonden en werkgevers weer aan tafel gaan, is nog niet beslist. Volgens de vakbonden is de vertrouwensbreuk "totaal".

Het personeel werkt vanuit de logica: wat geen deel uitmaakt van het normale takenpakket, wordt niet uitgevoerd

Vakbondsman Gianni Angelucci