Wallonië stopt 1,5 miljard in anti-crisisplan

De Waalse regering heeft vandaag een plan met maatregelen tegen de economische crisis goedgekeurd. Met het plan is een bedrag van 1,5 miljard euro gemoeid. Het plan moet de Waalse economie en werkgelegenheid ondersteunen.

Vijf assen
Het Waalse actieplan loopt over vijf assen: het versnellen van investeringen, de toegang tot krediet waarborgen, het ondersteunen van jobcreatie, het versterken van de administratieve vereenvoudiging en het koppelen van leefmilieu aan werk.

Investeringskassa
Zo heeft de Waalse regering onder meer beslist een derdebetalersysteem in te voeren waarbij bedrijven isolatiewerken aan privé-woningen prefinancieren en zich laten terugbetalen door de energiebesparingen die het resultaat zijn van de isolatiewerken.
De Waalse regering zette ook het licht op groen voor de oprichting van een "Waalse investeringskassa".

Wegen
Wat de weginfrastructuur betreft, krijgt Sofico (de Waalse maatschappij voor bijkomende infrastructuurinvesteringen) een jaarlijkse vergoeding van 50 miljoen euro en wordt er voor de periode 2009-2011 een renovatieplan van 600 miljoen op poten gezet.

Vlaams plan: 842 miljoen
Enkele weken geleden keurde de Vlaamse regering een gelijkaardig economisch actieplan goed. Met dat Vlaamse plan is 842 miljoen euro gemoeid. (belga/eb)