Waalse transporteurs vragen "correcte en rechtvaardige tolheffing"

"Wij zijn niet tegen het feit dat we een taks moeten betalen - we doen het in andere landen - maar die tolheffing moet correct en rechtvaardig zijn", verklaarde een van de vier tegenwoordigers van kleine wegvervoerders die gedurende twee uur werd ontvangen op het kabinet van Waals minister van Begroting Christophe Lacroix.

Sinds gisteravond blokkeren vrachtwagenchauffeurs opnieuw meerdere wegen in Wallonië. De belangrijkste eis van de actievoerders is dat er rekening wordt gehouden met kleine familiale bedrijven bij het berekenen van de tolheffing.

De kleine transporteurs hadden het ook over de transportfederaties UPTR en Febetra. "We hadden hen het vertrouwen gegeven maar ze zijn ons vergeten. Het gaat niet over hen, maar over ons, de kleine bedrijven, die een uitweg moeten vinden", aldus een aanwezige transporteur. "Het zijn niet de belastingen die omhoog moeten, maar eerder de kosten die moeten verminderen", aldus een andere vrachtwagenchauffeur. Als de actie vandaag zo'n omvang neemt, is dat omdat de sector gedurende vele jaren klappen krijgt zonder te klagen, preciseerde een andere vertegenwoordiger.

N-wegen

De chauffeurs voelden zich gehoord na afloop. Ze konden hun economische toestand als kmo uitleggen en deden ook voorstellen. Onder meer het schrappen van de kilometerheffing op sommige trajecten, zoals de N-wegen die sterk worden gebruikt door kleine, nationale transportbedrijven. De autowegen in Wallonië blijven betalend, in het bijzonder voor internationaal wegvervoer.

Voor Waals minister Lacroix vraagt dit idee bedenktijd maar bovenal rekenwerk, om na te gaan of het realiseerbaar is. "Het probleem is dat sommige gemeenten voor de kilometerheffing zijn omdat de vrachtwagens hun grondgebied aandoen en hinder meebrengen", aldus minister Christophe Lacroix.

Hij riep de vrachtwagenchauffeurs op tot kalmte, nadat chauffeurs in Feluy een blokkade hadden opgeworpen. In Feluy bevindt zich de brandstofreserve voor de luchthaven van Charleroi.

De vier vertegenwoordigers beloofden die boodschap over te maken aan hun collega's. "We kunnen niet beloven dat iedereen dat aanvaardt", waarschuwde een transporteur.

Waals minister Prévot verzet zich

Waals minister van Openbare Werken Maxime Prévot (cdH) verzet zich tegen de eis van de vrachtwagenbestuurders om de gewestwegen vrij te stellen van de kilometerheffing voor vrachtwagens die sinds vrijdag van kracht is. Een vrijstelling zou het verkeer op die wegen, die vaak dorpen en steden doorkruisen, te veel doen toenemen, zegt hij.

In een mededeling maandagavond schuift Prévot twee redenen naar voor waarom hij "categoriek" tegen de eis gekant is.

"Enerzijds zou dit een negatieve impact hebben op de financiering van de herstellingswerken aan de autosnelwegen en gewestwegen. Bovendien, en veel belangrijker, zou dit onvermijdelijk de verkeersdrukte op die assen doen toenemen, terwijl die over het algemeen onze gemeenten en dorpen doorkruisen", zegt Prévot. De gewestwegen "zouden nog meer als transitwegen gebruikt worden om de kilometerheffing te vermijden", met meer vervuiling, meer risico op ongevallen en een snellere slijtage van het wegennet tot gevolg.